Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-72М Филипчук, В. Л. (2022) Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
03-10-72М.pdf

Download(481kB)

Abstract

Сучасний стан охорони праці під час роботи промислових підприємств України викликає значну стурбованість, оскільки пов‘язаний з високим рівнем небезпеки, можливістю отримання важких травм та смертельних випадків. Незважаючи на деяке зниження виробничого травматизму його рівень у порівнянні із розвиненими країнами є високим. Тому науковий підхід до вивчення питань безпека праці, розробки рекомендації щодо її покращення із застосуванням сучасних методів наукових досліджень є важливою складовою підготовки фахівця у галузі цивільної безпеки і охорони праці та формування в нього загальних та професійних компетентностей. Вивчення дисципліни передбачає отримання компетентностей з таких дисциплін, як «Метрологія, стандартизація та сертифікація», «Правові основи та управління цивільною безпекою», «Потенційно небезпечні виробничі технології та виробництва», «Промислова екологія», «Виробнича санітарія та фізіологія праці», а також забезпечується цілеспрямованою роботою над спеціальною літературою, нормативними документами та виконанням індивідуальних завдань. Мета освітньої компоненти «Методологія наукових досліджень» полягає в тому, щоб майбутні фахівці отримали теоретичну і практичну підготовку щодо організації наукових досліджень в сфері охорони праці та виробничої безпеки у різних галузях промисловості, спрямованих на захист працюючої людини від виробничих небезпек, що виникають в сучасному техногенному середовищі. Основними завданнями (цілями) освітньої компоненти „Методологія наукових досліджень” є: - ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, методами організації наукових досліджень; - набуття практичних навичок в організації та проведенні наукового дослідження і представленні результатів дослідження; - виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення наукової організації та управління охороною праці на промислових підприємствах Вивчення навчальної дисципліни передбачає набуття здобувачам вищої освіти наступних компетентностей: - здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; - здатність генерувати нові ідеї (креативність); - здатність до створення і реалізації інноваційних продуктів і заходів у сфері професійної діяльності; - здатність організовувати та проводити моніторинг за визначеними об'єктами, явищами та процесами, аналізувати його результати та розроблювати науково-обґрунтовані рекомендації на підставі отриманих даних. В результаті вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні набути такі програмні результати навчання: - застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки для розв’язання наукових і прикладних задач у сфері цивільної безпеки; - відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 03-10-72М, методологія наукових досліджень
Шифр: 03-10-72М
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека
Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 263 Цивільна безпека
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 24 Mar 2022 23:58
Last Modified: 24 Mar 2022 23:58
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23237

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year