Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Кадастр» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

05-05-109М Кахнич, П. Ф. and Люсак, А. В. (2022) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Кадастр» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
05-05-109М.pdf

Download(471kB)

Abstract

Метою вивчення навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань та здобуття відповідних практичних навиків щодо особливостей здійснення кадастрових робіт на території адміністративно-територіальних утворень. Завдання дисципліни полягає у тому, щоб забезпечити набуття майбутніми фахівцями необхідних компетентностей та досягнення програмних результатів навчання, визначених Освітньо-професійною програмою (ОПП) «Геодезія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Зокрема, згідно з ОПП, вивчення дисципліни дасть можливість студентам набути компетентностей, що забезпечать їх здатність: - застосовувати знання в практичних ситуаціях; - розуміти область геодезії та землеустрою; - працювати як самостійно, так і в команді; - розробляти проекти і програми, організовувати та планувати польові роботи, готувати технічні звіти та оформлювати результати польових, камеральних та дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої; - вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізацій. Вивчення дисципліни забезпечує досягнення таких, визначених ОПП, програмних результатів навчання: - знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості і земельного кадастру; - знати нормативно-правові засади забезпечення питань раціонального використання, охорони, обліку та оцінки земель на національному, регіональному, локальному і господарському рівнях, процедур державної реєстрації земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості та обмежень у їх використанні; - використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і землеустрою, її систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого завдання; - розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової документації та документації з оцінки земель, складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії. Відповідно до програмних результатів навчання, при вивченні даної дисципліни буде забезпечено досягнення студентами наступних конкретних результатів навчання: - знати теоретичні основи нерухомості як одного з визначальних ресурсів економічної діяльності, оцінки та управління нею; - знати нормативно-правові засади оцінки та управління нерухомим майном; - знати способи ідентифікації об’єктів нерухомого майна та порядок здійснення їх інвентаризації; - знати методичні підходи оцінки нерухомого майна, а також завдання, види та способи управління ним; - проводити моніторинг та аналізувати чинне законодавство України з питань оцінки та управління нерухомістю; - виконувати роботи з інвентаризації об’єктів нерухомого майна; - визначати найбільш ефективне використання об’єктів нерухомості; - правильно визначати мету оцінки, вибирати і використовувати методичні підходи до проведення оцінки нерухомості; - визначати основні способи управління об’єктами нерухомого майна із застосуванням сучасних управлінських технологій; - розрізняти операції та види діяльності на ринку нерухомості; - виконувати розрахунок розміру плати за користування об’єктами нерухомого майна.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 05-05-109М, кадастр
Шифр: 05-05-109М
За видами робіт: Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 193 Геодезія та землеустрій
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 19 Apr 2022 17:10
Last Modified: 19 Apr 2022 17:10
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23326

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year