Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародний бізнес» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форми навчання

Downloads

Downloads per month over past year

06-01-151М Жемба, А. Й. and Адамчук, Т. Л. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародний бізнес» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
06-01-151М.pdf

Download(489kB)

Abstract

Освітня компонента «Міжнародний бізнес» спрямована на формування фахових компетентностей з міжнародних економічних відносин на рівні світових вимог, забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці, набуття здобувачами знань і практичних навичок з міжнародного бізнесу та реалізації їх у майбутній професійній діяльності. Метою викладання освітньої компоненти «Міжнародний бізнес» є формування у студентів системи знань про найбільш важливі аспекти основ міжнародного бізнесу, аналізу міжнародного економічного середовища, ознайомлення із основами нормативного та законодавчого регулювання, міжнародних торговельних і комерційних відносин, необхідних для подальшої успішної практичної роботи у сфері міжнародних відносин. Основними завданнями вивчення освітньої компоненти «Міжнародний бізнес» є дослідження сутності міжнародного бізнесу, особливостей функціонування міжнародного підприємства; ознайомлення з відмінностями між країнами в процесі прийняття рішень у міжнародному бізнесі; аналіз комерційної діяльності міжнародного підприємства, його стратегії та структури; опанування форм організації операцій та фінансового механізму функціонування міжнародного бізнесу, а також особливостями управління міжнародною фірмою. В результаті вивчення дисципліни, фахівець міжнародних економічних відносин повинен знати і розуміти економічні основи діяльності суб’єктів підприємницької діяльності на міжнародних ринках. Після вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні: отримати компетентності: - Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також у процесі навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв’язків, характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних економічних відносин та моделей економічного розвитку. - Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, економічних та дипломатичних методів (засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні. - Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з урахуванням причинно- наслідкових та просторово-часових зв’язків. мати результати навчання: - Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. - Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі. - Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків. - Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних економічних відносин - Виявляти вразливості в організаційній та операційній діяльності суб’єктів господарювання, а також перевіряти законність ведення бізнесу та його комерційної привабливості в системі міжнародних відносин

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 06-01-151М, міжнародний бізнес
Шифр: 06-01-151М
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини
Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини > 292 Міжнародні економічні відносини
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Економіки підприємства
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 06 Jul 2022 16:00
Last Modified: 06 Jul 2022 16:00
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23761

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year