СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Downloads

Downloads per month over past year

Pavelko, О. V. and Fedas, Yu. V. and Tereshchuk, О. А. and Павелко, О. В. and Федас, Ю. В. and Терещук, О. А. (2022) СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 32-52.

[img] Text
Ve974 (1).pdf

Download(362kB)

Abstract

Досліджено елементи організації фінансової звітності; запропоновано шляхи його покращення. Проаналізовано економічну сутність фінансової звітності. Сформовано відповідну таблицю з метою унаочненого розуміння змісту даного поняття. Запропоновано власне його визначення. Під фінансовою звітністю запропоновано розуміти основне джерело інформації про діяльність суб’єкта господарювання впродовж звітного періоду, що слугує підставою для ухвалення управлінських рішень і виступає способом комунікації із зовнішніми та внутрішніми користувачами. Висвітлено історію внесення змін до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності». Описано зовнішніх та внутрішніх користувачів фінансової звітності та окреслено їх інформаційні потреби. Досліджено вплив облікової політики на показники балансу, зокрема таких її елементів, як: поріг суттєвості інформації, тривалість операційного циклу, елементи облікової політики, методи амортизації основних засобів, ІНМА, НА, межа переоцінки основних засобів, методи обліку ТЗВ, методи оцінки вибуття запасів, методи створення резерву сумнівних боргів, методи оцінки фінансових інвестицій в залежності від їх виду, перелік і склад постійних і змінних витрат, база розподілу загальновиробничих витрат. Розглянуто відповідність принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності у двох нормативних документах. В оновленій редакції Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV вилучено принципи обачності, історичної (фактичної) собівартості та періодичності. Натомість додано «інші принципи, визначені міжнародними стандартами або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі залежно від того, які з наведених стандартів застосовуються підприємством». Запропоновано напрями удосконалення процесу організації звітності.

Title in English

CURRENT STATE OF THE ENTERPRISE’S REPORTING ORGANIZATION

English abstract

The elements of the enterprise’s reporting organization are examined; the ways to improve it are suggested. The economic essence of financial reporting is analyzed. The own definition of this concept is offered. The history of changes to the International Accounting Standard 1 «Presentation of Financial Statements» is studied. External and internal users of financial statements and their information needs are described. The influence of accounting policy on the Balance Sheet indicators is investigated. The compliance of principles of accounting and financial reporting with two normative documents is considered. The directions of improvement of the process of the enterprise’s reporting organization are offered.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: organization of accounting; accounting policy; financial statements; reporting organization; accounting system; організація бухгалтерського обліку; облікова політика; фінансова звітність; організація звітності; система обліку
УДК: 657
Бібліографічний опис: Pavelko O. V. Current state of the enterprise’s reporting organization / O. V. Pavelko, Yu. V. Fedas, O. A. Tereshchuk // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 1(97). - С. 32-52.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2022 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 12 Jul 2022 10:25
Last Modified: 12 Jul 2022 10:25
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23796

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year