ЦИФРОВІЗАЦІЯ – ГЛОБАЛЬНІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

Downloads

Downloads per month over past year

Sribna, Y. V. and Stupnytskyi, V. V. and Stupnytska, N. I. and Срібна, Є. В. and Ступницький, В. В. and Ступницька, Н. І. (2022) ЦИФРОВІЗАЦІЯ – ГЛОБАЛЬНІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 53-66.

[img] Text
Ve975 (1).pdf

Download(283kB)

Abstract

Охарактеризовані цифрові тенденції розвитку національних економік з позиції діалектичного розвитку суспільства. При цьому визначено, що цифровізація започатковувалась виключно як інструмент поліпшення бізнесу – процесів з метою оптимізації та автоматизації, що дозволяє формувати додатковий прибуток. Доведено, що в практичній реалізації глобальної цифровізації домінує три державні підходи. Перший – зміна соціального середовища через адаптацію населення до комфортності отримання цифрових послуг (західні розвинені національні економіки). Другий – тоталітарний, де зміни впроваджуються з метою повного контролю фінансових потоків і максимальне їх виявлення з неконтрольованих адміністративним інститутом держави фінансових потоків. В цих двох підходах такі зміни активізуються банківсько-фінансовою елітою світу. Окремим процесом цифрової глобалізації розглянуто формування Метавсесвіту. Відзначено, що цей проєкт є перспективою розвитку новітньої технологій майбутнього цифрового світу. Наробки цього процесу відбуваються швидкими темпами та лідером став Китай, який володіє практично половиною патентів у цій сфері. Відзначено і те, що комуністична влада країни процес цифровізації зуміла повністю підкорити розвитку державного капіталізму через систему соціального-цифрового кредиту всім громадянам, метавсесвіт стає інструментом тотального контролю жителів піднебесної. Результати дослідження можуть бути використані для математичної розробки моделювання процесів соціально-економічних пріоритетів розвитку національних економік та їх регіонально-континентальних групувань, що дозволить концентрувати фінансові ресурси на найбільш пріоритетних напрямках розвитку країни та людства в цілому.

Title in English

DIGITALIZATION – GLOBAL DIMENSIONS OF HUMAN DEVELOPMENT

English abstract

The digital tendencies of development of national economies from the standpoint of dialectical development of society are characterized. It is determined that digitalization was started exclusively as a tool to improve business - processes for optimization and automation, which allows you to generate additional profits. It is proved that three state approaches dominate in the practical implementation of global digitalization. The first is the change of the social environment through the adaptation of the population to the comfort of receiving digital services (Western developed national economies). The second is totalitarian, where changes are implemented in order to fully control financial flows and maximize their detection of financial flows not controlled by the administrative institution of the state. In these two approaches, such changes are intensified by the banking and financial elite of the world. The formation of the Purpose of the Universe is considered as a separate process of digital globalization. It is noted that this project is a prospect for the development of the latest technologies of the future digital world. The process is proceeding at a rapid pace and China has become the leader, owning almost half of the patents in this field. It is also noted that the communist government of the country managed to completely control the process of digitalization under the development of state capitalism through the system of social and digital credit to all citizens. The results of the study can be used for mathematical development of modeling the processes of socio-economic priorities of national economies and their regional and continental groupings, which will focus financial resources on the highest priorities of the country and humanity as a whole.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: digitalization; information and communication technologies; artificial intelligence; digital economy; global economy; national economy; цифровізація; інформаційно-комунікаційні технології; штучний інтелект; цифрова економіка; глобальна економіка; національна економіка
УДК: 338.12.017
Бібліографічний опис: Sribna Y. V. Digitalization – global dimensions of human development / Y. V. Sribna, V. V. Stupnytskyi, N. I. Stupnytska // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 1(97). - С. 53-66.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2022 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 12 Jul 2022 10:25
Last Modified: 12 Jul 2022 10:25
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23797

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year