ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Downloads

Downloads per month over past year

Ковшун, Н. Е. and Коба, Н. В. and Коба, М. О. and Kovshun, N. E. and Koba, N. V. and Koba, M. O. (2021) ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 87-99.

[img] Text
Ve949 (1).pdf

Download(313kB)

Abstract

Стаття присвячена визначенню місця та ролі соціального капіталу у мережевих структурах в умовах цифровізації. Проаналізовано визначення мереж та мережевих структур. Визначено соціальний капітал як спільну основу для всіх рівнів мережевих структур. Визначено рівні мережевих структур та соціального капіталу. Зазначено, що саме соціальний капітал забезпечує високу економічну ефективність мережевих структур через досягнення ними синергетичного ефекту від взаємодії окремих їх учасників. Встановлено, що ефективність інноваційного розвитку підприємства значною мірою залежить від мережі соціально-економічних відносин підприємства, що спрямована на нагромадження його соціального капіталу. Представлено схему соціально-економічних зв’язків підприємства в їх тісній взаємодії та взаємозалежності із зовнішнім середовищем. Виділено три групи зв'язків в мережі соціально-економічних зв'язків: соціальні зовнішні зв’язки, соціальні внутрішні зв’язки та економічні зв’язки. Встановлено, що внутрішні взаємозв’язки підприємства мають відображення у його зовнішньо-економічних зв’язках, і навпаки. Показано вплив цифровізації на формування споживчого попиту, задоволення якого потребує нових соціальних зв’язків та відповідного соціального капіталу. Наукова новизна дослідження полягає у розгляді мережевих структур через призму соціального капіталу та розробці схеми підприємства як мережі соціально-економічних зв’язків, які є основою для формування соціального капіталу.

Title in English

INFLUENCE OF SOCIAL CAPITAL ON THE FUNCTIONING OF NETWORK STRUCTURES IN THE CONDITIONS OF THE KHOWLEDGE ECONOMY

English abstract

The article is devoted to determining the influence of social capital on the functioning of network structures in the knowledge economy. Definitions of networks and network structures are analyzed. Social capital is defined as a common basis for all levels of network structures. The levels of network structures and social capital are determined. It is noted that social capital provides high economic efficiency of network structures by achieving a synergistic effect of the interaction of their individual participants. It is established that the effectiveness of innovative development of the enterprise largely depends on the network of socio-economic relations of the enterprise, aimed at accumulating its social capital. Socio-economic relations of the enterprise are considered as a formed system of information and communication elements of social and economic nature, which allows the enterprise to function and develop. The scheme of social and economic relations of the enterprise in their close interaction and interdependence with the external environment is given. There are three groups of relations in the network of socio-economic relations: social external relations, social internal relations and economic relations. The structure of each of the groups is revealed. It is established that the internal relations of the enterprise are reflected in its foreign economic relations and vice versa. The scientific novelty of the study is to consider network structures through the prism of social capital and the development of the enterprise scheme as a network of socio-economic relations, which are the basis for the formation of social capital. in associations with other enterprises, through the development of social capital. The influence of digitalization on the formation of consumer demand, the satisfaction of which requires new social connections and the corresponding social capital, is shown. Further research requires methods and tools for the formation and development of social capital in network structures at the inter-organizational level of interaction.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: соціальний капітал; мережа; мережева структура; цифровізація; соціально-економічні зв’язки; попит; інноваційний розвиток; social capital; network; digitization; network structure; socio-economic relations; demand; innovative development
УДК: 331.477.05:334.012.23
Бібліографічний опис: Ковшун Н. Е. Вплив соціального капіталу на функціонування мережевих структур в умовах цифровізації / Н. Е. Ковшун, Н. В. Коба, М. О. Коба // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип. 2(94). - С. 87-99.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2021 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2021
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 18 Jul 2022 08:51
Last Modified: 18 Jul 2022 08:51
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23824

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year