СУТНІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Downloads

Downloads per month over past year

Акімов, В. Ю. and Akimov, V. (2022) СУТНІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ. Інноватика у вихованні. (15). pp. 285-293.

[img] Text
Акімов В. Ю (2022) Сутність профілактики насильства в освітньому середовищі закладів вищої освіти у науковому дискурсі (1).pdf

Download(323kB)

Abstract

У статті актуалізовано проблему профілактики насильства в освітньому середовищі закладів вищої освіти. Проаналізовано нормативно-правові документи із запобігання випадкам насильства й окреслено завдання діяльності закладів освіти щодо запобігання та протидії насильству. Виявлено види та спільні ознаки насильства, як-от: умисний характер дій, спрямованість проти волі, протиправність, порушення прав і свобод, посягання на життя та здоров’я. Акцентовано на потребі досягнення безпеки освітнього середовища, що здебільшого пов’язано з організаційними аспектами функціонування освітніх закладів, створенням безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу із застосуванням здоров’язбережувальних технологій. Розкрито сутність профілактики насильства в освітньому середовищі закладів вищої освіти, що полягає в досягненні безпечності освітнього середовища, а також позиціонуванні ставлення до насильства на принципах повного його заперечення. Схарактеризовано безпечне освітнє середовище закладів вищої освіти як педагогічно спроєктовану організовану сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів, дотичних до здобувачів вищої освіти та зорієнтованих на взаємодію педагогів і вихованців із забезпечення умов життєдіяльності, духовно-морального самовдосконалення особистості та її самореалізації й формування особистісних цінностей.

Title in English

THE ESSENCE OF VIOLENCE PREVENTION IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATION IN SCIENTIFIC DISCOURSE

English abstract

In the article the problem of prevention of violence in the educational environment of higher education institutions is actualized. The analysis of normative-legal documents on prevention of violence cases is carried out and the task of activity of educational institutions on prevention and counteraction to violence is outlined. Types and common features of violence were identified, in particular, intentional nature of actions, anti-will, illegality, violation of rights and freedoms, encroachment on life and health. Attention is drawn to the need to create a safe educational environment, which is mainly related to the organizational aspects of educational institutions, creating safe and harmless conditions for the educational process and the use of health technologies. The essence of prevention of violence in the educational environment of higher education institutions is revealed, which consists in creating a safe educational environment, the attitude to violence is based on the principles of its complete inadmissibility in any form. The safe educational environment of higher education institutions is characterized as a pedagogically purposeful organized set of objective and subjective factors that surrounds higher education seekers and focuses on the interaction of teachers and students to create living conditions, spiritual and moral self-improvement and personal self-realization and self-realization. In particular, it is noted that such factors include: objective (socio-historical features, cultural traditions of the Ukrainian people and the education system) and subjective (individual characteristics of higher education, the level of teachers readiness to create a safe educational environment, personal values of participants process, psychological climate in the team, the style of pedagogical management, the relevant subject�spatial, informational and content-methodological support of the educational process, material and technical conditions of the free economic zone).

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: профілактика, насильство, превенція, ненасилля, безпечне освітнє середовище, заклад вищої освіти, prophylactic, violence, prevention, non-violence, safe educational environment, institution of higher education
УДК: [378.015.31:17.022.1]
Бібліографічний опис: Акімов В. Ю. Сутність профілактики насильства в освітньому середовищі закладів вищої освіти у науковому дискурсі / В. Ю. Акімов // Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; упоряд.: О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан [та ін.]. - Рівне : РДГУ, 2022. - Вип. 15. - С. 285-293.
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 25 Jul 2022 10:33
Last Modified: 25 Jul 2022 10:33
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23857

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year