Методичні вказівки до підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасні аспекти наукової спеціальності» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за освітньо-науковою програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 "Природничі науки" денної, вечірньої і заочної форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-358М Клименко, М. О. and Бєдункова, О. О. and Прищепа, А. М. and Вознюк, Н. М. and Гроховська, Ю. Р. and Клименко, Л. В. (2022) Методичні вказівки до підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасні аспекти наукової спеціальності» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за освітньо-науковою програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 "Природничі науки" денної, вечірньої і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
05-02-358М.pdf

Download(594kB)

Abstract

Вивчення навчальної дисципліни Сучасні аспекти наукової спеціальності здобувачами третього рівня освіти за спеціальністю 101 Екологія передбачає розгляд теоретичних і прикладних аспектів сучасних проблем екології на глобальному, національному, регіональному рівнях. Значна увага приділяється аспектам сталого розвитку суспільства та принципам збалансованого природокористування, висвітленню основ сучасних уявлень про масштаби забруднення біосфери, дію чужорідних хімічних сполук на біологічні об'єкти та пошуку шляхів вирішення екологічних проблем, що формує висококваліфікованого сучасного фахівця в сфері екології. Тематика семінарських робіт поділена на два змістовні модулі. Модуль №1 ”Концептуальні основи сучасної екології та раціонального природокористування” передбачає поглиблення фундаментальних знань здобувачів щодо розвитку екологічної науки, загальних питань функціонування біосфери, основних сучасних принципів раціонального управління природними ресурсами, формуванню взаємозв’язків у системі «суспільство-природа». Модуль №2 “Екологічні аспекти стійкого розвитку та шляхи збереження і відновлення екосистем” присвячено найбільш вагомим проблемам довкілля: забруднення навколишнього середовища, впровадження сучасних технологій захисту атмосфери, гідросфери, ґрунтового покриву, лісових та урбоекосистем, врахування енергетичних аспектів природокористування. Виконання пропонованих робіт дозволить закріпити та розширити отримані в ході лекційного курсу теоретичні знання, а також дати самостійну оцінку тим процесам, які в даний час відбуваються у світі: зростання ресурсо- та енергоспоживання, накопичення відходів, зниження питомої частки непорушених угрупувань, продовольчі проблеми тощо. Форма проведення семінарських занять передбачає такі методи як: розгорнута бесіда; диспут (дискусія); конференція з елементами інтерактивного супроводу; коментоване читання; взаємне рецензування письмової доповіді; мозковий штурм.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 05-02-358М,
Шифр: 05-02-358М
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 27 Jul 2022 07:10
Last Modified: 27 Jul 2022 13:15
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23860

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year