Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Біологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки та «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» галузі знань 18 "Виробництво і технології" денної та заочної форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-364М Бєдункова, О. О. (2022) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Біологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки та «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» галузі знань 18 "Виробництво і технології" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
05-02-364М.pdf

Download(672kB)

Abstract

Вивчення навчальної дисципліни Біологія здобувачами першого рівня освіти за спеціальністю 101 Екологія та спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища має на меті вивчення основних закономірностей і законів розвитку живих організмів, їх різноманітності, поширення, еволюції та форм співіснування в екологічних системах. Дисципліна дає знання про найважливіші життєві процеси організмів і механізми їх регуляції (як окремих видів так і їх сукупностей на рівні асоціацій, ценозів, екосистем). Підсумком вивчення дисципліни в результаті проходження лекційних та лабораторних занять, а також виконання самостійних видів діяльності є набуття наступних результатів навчання: за спеціальністю 101 «Екологія»: ‒ Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування. ‒ Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти. ‒ Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища»: ‒ Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. ‒ Вміти проводити спостереження, інструментальний та лабораторний контроль якості навколишнього середовища. ‒ Вміти обґрунтовувати ступінь відповідності наявних або прогнозованих екологічних умов завданням захисту, збереження та відновлення навколишнього середовища.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 05-02-364М, біологія
Шифр: 05-02-364М
За видами робіт: Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології > 183 Технології захисту навколишнього середовища
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 26 Aug 2022 20:57
Last Modified: 26 Aug 2022 20:57
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23916

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year