ЕФЕКТИВНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Downloads

Downloads per month over past year

Gavkalova, N. and Akimova, L. M. and Zilinska, A. S. and Avedyan, L. and Akimov, O. O. and Kyrychenko, Y. О. and Гавкалова, Н. and Акімова, Л. М. and Зілінська, А. С. and Аведян, Л. Й. and Акімов, О. О. and Кириченко, Ю. (2022) ЕФЕКТИВНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice (4(45)). pp. 234-243.

[img] Text
Gavkalova , N., Akimova , L. ., Zilinska, A. ., Avedyan , L. ., Akimov, O., & Kyrychenko , Y. (2022). EFFICIENCY IN THE CONTEXT OF ENSURING SUSTAINABLE TERRITORIAL DEVELOPMENT 1.pdf

Download(604kB)

Abstract

На сьогодні існують проблеми нарощення економічної, соціальної, фінансової стабільності та екологічного забезпечення (безпеки) в Україні, вони є надзвичайно актуальні та важливі. Ці проблеми обумовлюють необхідність вирішення комплексних завдань, що спрямовують на забезпечення сталого розвитку громад засобами ефективної державної політики. У статті узагальнено та розроблено підхід щодо реалізації національних інтересів України в контексті постійного розвитку громад. Зусиллями багатьох поколінь учених підготовлена й створена концепція сталого розвитку. Вона одержала міжнародне визнання й таким чином є системою поглядів на рух економік та спільнот як їхню послідовну взаємодію одне з одним і з природою. Вона сьогодні визнана цінною моделлю майбутньої світової цивілізації, де новітній стан розвитку суспільства позначено та визнано постіндустріальним. Теорія та практика сталого розвитку суспільства є відображенням об’єктивної потреби економічної переорієнтації та всього суспільного розвитку з невідкладним урахуванням збереження природних і людських можливостей для нинішніх і майбутніх поколінь. Для України, особливо з огляду на її інтеграційну політику, запровадження концепції сталого розвитку набуває не лише наукової, а й політичної актуальності та є одним зі значних аспектів підвищення ефективності муніципального самоврядування та досягнення найкращих результатів. Таким чином, до критеріїв сталого розвитку регіонів доцільно віднести критерії діяльності муніципального самоврядування, яка сприяла б динамічному та сталому розвитку муніципальних утворень, але базовому та оптимальному рівню реалізації ідей і національних інтересів. Тому місцева влада має забезпечити сталий розвиток громад, узявши за увагу принципи місцевого самоврядування та створюючи умови для передачі майбутнім поколінням мінімального економічного, екологічного та соціального боргу.

Title in English

EFFICIENCY IN THE CONTEXT OF ENSURING SUSTAINABLE TERRITORIAL DEVELOPMENT

English abstract

Today, there are problems of increasing economic, social, and financial stability and environmental protection (security) in Ukraine, and they are extremely relevant and important. They necessitate the solution of complex tasks aimed at ensuring the sustainable development of communities by means of effective state policy. The article summarizes and develops an approach to the realization of the national interests of Ukraine in the context of the continuous development of communities. It has received international recognition and is thus a system of views on the movement of economies and communities as their consistent interaction with each other and with nature. Today, it is recognized as a valuable model of the future world civilization, which marks the latest state of social development and is recognized as post-industrial. The theory and practice of sustainable development is a reflection of the objective need for economic reorientation and all social development with urgent consideration of the preservation of natural and human opportunities for current and future generations. For Ukraine, especially in view of its integration policy, the introduction of the concept of sustainable development acquires not only scientific but also political relevance and is one of the significant aspects of improving the efficiency of municipal self-government and achieving the best results. Thus, among the criteria of sustainable development of regions, it is expedient to include the criteria of municipal self-government activities, which would contribute to the dynamic and sustainable development of municipal entities, but the basic and optimal level of implementation of ideas and national interests of sustainable development is the municipal level. Therefore, local authorities should ensure the sustainable development of communities, taking into account the principles of local selfgovernment and creating conditions for the transfer of a minimum economic, ecological and social debt to future generations.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: sustainable development, territorial community, development strategy, principles of sustainable development, public authority, local self-government, сталий розвиток, територіальна громада, стратегія розвитку, принципи сталого розвитку, державна влада, місцеве самоврядування
Бібліографічний опис: Efficiency In The Context Of Ensuring Sustainable Territorial Development / N. L. Gavkalova, L. M. Akimova,8 A. S. Zilinska [etc.] // Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. - 2022. - 4(45). - PP. 234–243. https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3830. - citation index ESCI in Web of Science (Thomson Reuters).
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 07 Sep 2022 18:48
Last Modified: 07 Sep 2022 18:48
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23998

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year