Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізична терапія в пульмонології та кардіології» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

08-02-84М Григус, І. М. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізична терапія в пульмонології та кардіології» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
08-02-84М (1).pdf

Download(345kB)

Abstract

Фізична терапія пульмонології та кардіології є необхідною навчальною дисципліною підготовки фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Метою викладання навчальної дисципліни «Фізична терапія в пульмонології та кардіології» є вивчення основних понять про захворювання кардіореспіраторної системи, основні клінічні прояви, ознайомлення з основними та додатковими методами обстеження пацієнтів, вміти оцінити стан здоров’я кардіологічних та пульмонологічних хворих, відповідно грамотно призначити та провести реабілітаційні заходи і перевірити їх ефективність. Також навчити майбутніх фахівців розвивати у собі спостережливість, дослідницькі інтереси, здатність визначати загальний стан кардіологічних та пульмонологічних пацієнтів, бачити найменші зміни в їх стані і тим самим забезпечувати гнучку тактику застосування фізичної терапії на усіх етапах реабілітації. Програма фахової (циклу професійної підготовки) навчальної дисципліни «Фізична терапія та ерготерапія в пульмонології та кардіології» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Предметом вивчення навчальної дисципліни є засвоєння головних принципів діагностування і проведення фізичної терапії кардіологічних та пульмонологічних хворих. Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Фізична терапія та ерготерапія в пульмонології та кардіології» є складовою частиною циклу дисциплін професійної та фахової підготовки студентів за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – анатомія людини, фізіологія людини, загальна патологія, діагностика і моніторинг стану здоров’я, профілактика захворювань, основи фізичної терапії, цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, лабораторних заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених завдань. Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України. Запропоновані методичні вказівки дозволять забезпечити максимальну самостійність студентів під час підготовки до лабораторних занять та їх проведення, оволодіти практичними навиками при застосуванні засобів фізичної терапії для відновлення здоров’я кардіологічних та пульмонологічних пацієнтів, з якими майбутній фахівець буде працювати під час навчальної практики та професійної діяльності.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 08-02-84М, фізична терапія, пульмонологія, кардіологія
Шифр: 08-02-84М
За видами робіт: Лабораторні роботи
Subjects: Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я
Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я > 227 Фізична терапія, ерготерапія
Divisions: Навчально-науковий інститут охорони здоров'я > Фізичної терапії, ерготерапії
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 12 Sep 2022 09:17
Last Modified: 27 Sep 2022 12:17
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24053

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year