Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

04-03-277М Филипчук, Л. В. (2022) Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
04-03-277М.pdf

Download(711kB)

Abstract

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок, необхiдних для розуміння понять небезпечних та шкідливих виробничих факторів, систем їхнього контролю, складових цих систем, правил коректного функціонування. Знання та навички з дисципліни «Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів» допоможуть оволодіти компетентностями з дисциплін «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань», «Організація роботи служби охорони праці», а також знадобляться під час проходження виробничих та переддипломної практик, допоможуть успішно написати та захистити випускову роботу. Мета навчальної дисципліни «Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів» полягає в тому, щоб майбутні фахівці отримали теоретичну і практичну підготовку щодо теоретичних основ автоматизації, виробничої автоматики для попередження аварійних ситуацій, систем автоматичного спостереження за аварійними ситуаціями, засобів автоматики для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків. Основними завданнями (цілями) вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами вмінь і навичок в тому, щоб навчити майбутніх спеціалістів базових знань з основ автоматики, контролю параметрів, запобігання аварійним ситуаціям. Вивчення навчальної дисципліни передбачає набуття здобувачам вищої освіти наступних компетентностей: - здатність до визначення і контролю показників якості, досяжності єдності і точності вимірювань, проведення повірки мір та вимірювальних приладів, застосування фізичних величин і одиниць вимірювань - здатність обґрунтовано обирати та застосовувати методи визначення та контролю фактичних рівнів негативного впливу уражальних чинників джерел надзвичайних ситуацій на людину і довкілля. - готовність до застосовування та експлуатації технічних систем захисту, засобів індивідуального та колективного захисту людини від негативного впливу небезпечних чинників надзвичайної ситуації, дії небезпечних і шкідливих виробничих чинників. - здатність до участі у проведенні сертифікації виробів, машин, матеріалів, устаткування на відповідність вимогам безпеки, організації щодо експлуатації техніки, устаткування, спорядження та засобів автоматики у сфері професійної діяльності. В результаті вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні набути такі програмні результати навчання: - визначати фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні шкідливі виробничі чинники та аналізувати безпечність виробничого устаткування. - пояснювати концептуальні основи моніторингу об’єктів захисту та знати автоматичні системи, прилади та пристрої, призначені для спостереження та контролювання стану об’єкта моніторингу, вимірювання його параметрів та збереження інформації щодо його стану. - знати типи автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення, загальні технічні характеристики та вимоги до застосування систем управління, зв'язку та оповіщення у надзвичайних ситуаціях.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 04-03-277М, системи контролю небезпечних, шкідливих виробничих факторів
Шифр: 04-03-277М
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека
Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 263 Цивільна безпека
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 15 Sep 2022 07:31
Last Modified: 15 Sep 2022 07:31
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24104

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year