ЗАКОНОМІРНОСТІ БАГАТОРІЧНИХ ЗМІН КЛІМАТУ У ЗОНІ СТЕПУ УКРАЇНИ

Downloads

Downloads per month over past year

Пічура, В. І. and Потрака, Л. О. and Білошкуренко, О. С. and Вознюк, Н. М. and Pichura, V. I. and Potraka, L. O. and Biloshkurenko, O. S. and Vozniuk, N. M. (2022) ЗАКОНОМІРНОСТІ БАГАТОРІЧНИХ ЗМІН КЛІМАТУ У ЗОНІ СТЕПУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 89-104.

[img] Text
Vs320228 (1).pdf

Download(1MB)

Abstract

Кліматичні зміни вирізняються різноманітністю, характеризуються різними рівнями інтенсивності проявів, частотою кліматичних аномалій, періодичністю екстремальних погодних явищ у просторі та часі. У статті проведено ретроспективний аналіз зміни кліматичних умов у південній підзоні Степу України. У дослідженні використано річні значення приземної температури повітря та суми опадів по станції Херсон, архівні дані спостереження за 120 років (1900–2019 рр.). Період спостережень із сильними проявами аномальних температур складає 45 років (37,5%) та 10 років (8,3%) із дуже сильними аномаліями температурного режиму. За цей період відбулося збільшення середньорічної температури повітря на 2,5° С. Абсолютна величина аномалій річних опадів становила 26,7%. Визначено три основні періоди середньорічної температури повітря та суми опадів за сто років: зниження (початок ХХ ст.), стабілізації або рівновага (середина ХХ ст.) та зростання (кінець ХХ та початок ХХІ ст.). Дослідженнями внутрішньорічних кліматичних змін встановлено, що в багаторічній динаміці спостерігається прояв потепління впродовж 10 перших місяців на 2,4° С і збільшення середньорічних сум опадів на 110 мм. З використанням ланцюгів Маркова визначено внутрішньоциклічні властивості кліматичних показників. Інерційна ймовірність повторення спекотних років оцінена в 0,48, а спекотних років після холодних – у 0,60. Інерційна ймовірність повторення вологих років становила 0,50, вологих років після сухих – 0,47. Встановлено, що спекотні періоди тривалістю 3– 5 років більш ймовірні, ніж такі ж холодні періоди, а періоди без дощу тривалістю 3–5 років більш ймовірні, ніж періоди з опадами. Це вказує на циклічне підвищення середньорічної температури повітря та можливе зниження річних сум опадів у південній підзоні Степу України. В результаті розрахунків чергування кліматичних періодів встановлено максимальну ймовірність для спекотно-холодних періодів 0.275 (t = 2) та для волого-сухих періодів 0,242 (t = 3).

Title in English

REGULARITIES OF PERENNIAL CLIMATE CHANGES IN THE STEPPE ZONE OF UKRAINE

English abstract

Climate changes is differ by diversity, characterized by different levels of intensity of manifestations, the frequency of climatic anomalies, the periodicity of extreme weather events in space and time. The article presents a retrospective analysis of climate change in the southern subzone of the Steppe of Ukraine. The study used the annual values of surface air temperature and sum of precipitation at Kherson station, archival observation data for 120 years (1900–2019). The observation period with strong manifestations of anomalous temperatures is 45 years (37.5%) and 10 years (8.3%) with very strong anomalies of the temperature regime. During this period, there was an increase in average annual air temperature by 2.5° C. The absolute value of anomalies of annual precipitation was 26.7%. Three main periods of average annual air temperature and the amount of precipitation over a hundred years have been identified: decrease (early twentieth century), stabilization or balance (mid-twentieth century) and growth (late twentieth and early twenty-first century). Studies of intra-annual climate change have shown that in the long-term dynamics there is a manifestation of warming during the first 10 months at 2.4° C and an increase in average annual precipitation by 110 mm. The intra-cyclic properties of climatic indicators were determined using Markov chains. The inertial probability of recurrence of hot years is estimated at 0.48, and hot years after cold at 0.60. The inertial probability of recurrence of wet years was 0.50, wet years after dry – 0.47. It has been found that hot periods lasting 3–5 years are more likely than the same cold periods, and periods without rain lasting 3–5 years are more likely than periods with precipitation. This indicates a cyclical increase in average annual air temperature and a possible decrease in annual precipitation in the southern subzone of the Steppe of Ukraine. As a result of calculations of alternation of climatic periods, was determined the maximum probability for hot-cold periods 0.275 (t = 2) and for wet-dry periods 0.242 (t = 3).

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: зміна клімату; температура повітря; атмосферні опади; аналіз часових рядів; багатомірна статистика; ланцюги Маркова; climate change; air temperature; precipitation; time series analysis; multidimensional statistics; Markov chains
УДК: 551.583.1
Бібліографічний опис: Закономірності багаторічних змін клімату у зоні степу України / В. І. Пічура, Л. О. Потрака, О. С. Білошкуренко, Н. М. Вознюк // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 3(99). - С. 89-104.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 17 Oct 2022 09:22
Last Modified: 17 Oct 2022 09:22
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24552

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year