ДИНАМІКА ПОШИРЕННЯ ФІЛОМЕТРОЇДОЗУ РИБ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2019–2021 РОКИ

Downloads

Downloads per month over past year

Чечет, О. М. and Литвиненко, О. П. and Мірошніченко, О. І. and Полтавченко, Т. В. and Буднік, З. М. and Chechet, O. M. and Lytvynenko, O. P. and Miroshnichenko, O. I. and Poltavchenko, T. V. and Budnik, Z. M. (2022) ДИНАМІКА ПОШИРЕННЯ ФІЛОМЕТРОЇДОЗУ РИБ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2019–2021 РОКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 138-148.

[img] Text
Vs3202212 (1).pdf

Download(318kB)

Abstract

Проведено аналіз динаміки епізоотичного процесу щодо ураження риб філометроїдозом в Україні з 2019 по 2021 роки. Наведено дані в розрізі областей. Філометроїдоз становить досить небезпечне захворювання, яке поширене серед ставкової риби, збудником якої є нематода Philometroides lusiana, що належить до родини Philometroidae. Філометроїдоз риб на території України поширений осередково. Так протягом 2019–2021 років було проведено 19304 досліджень з них позитивний результат було отримано в 30 випадках, середня інвазованість риб філометроїдозом за цей період склала 0,1%. Визначено зони ризику в України. На підставі аналізу динаміки епізоотичного процесу ураження риб філометроїдозом на території Україні встановлено, що найбільший рівень інвазування було зафіксовано в північній і, частково, в центральній частині України. До неблагополучних регіонів увійшло 5 областей. Вагомий вплив на поширення хвороб риб чинить зміна клімату. Саме тому, вивчення проблеми профілактики та розробка сучасних заходів захисту від інвазій для рибницьких господарств, займає одне із провідних місць і залишається актуальною для сьогодення. В статті наведено дані стосовно наслідків зміни клімату та потепління на збільшення кількості паразитичних хвороб риб. Встановлено залежність збільшення філометроїдозу від температури повітря. Актуальним на сьогоднішній день постає питання створення нових сучасних протипаразитарних препаратів спрямованих діяти на всі стадії розвитку паразита. Одним з перешкод поширення даного захворювання на території України є впровадження у широку практичну діяльність ведення рибництва суворих заходів боротьби та профілактики захворювання.

Title in English

DYNAMICS OF THE SPREAD OF FISH PHILOMETROIDOSE IN THE TERRITORY OF UKRAINE DURING THE PERIOD 2019–2021

English abstract

The analysis of the dynamics of the epizootic process regarding the damage to fish by phyllometroidosis in Ukraine from 2019 to 2021 was carried out. The data are presented in the section of regions. Philometroidosis is a rather dangerous disease that is widespread among pond fish, the causative agent of which is the nematode Philometroides lusiana, which belongs to the Philometroidae family. Philometroidosis of fish in the territory of Ukraine is spread locally. Thus, during 2019 to 2021, 19,304 studies were conducted, of which a positive result was obtained in 30 cases, the average infestation of fish with phyllometroidosis for the period from 2019 to 2021 was 0.1 percent. Risk zones in Ukraine have been identified. According to the analysis of the dynamics of the epizootic process of philometroidosis in fish from 2019 to 2021 in the territory of Ukraine, the highest level of infestation was recorded in the northern and partly in the central part of Ukraine. Disadvantaged regions include 5 regions. Climate change has a significant impact on the spread of fish diseases. That is why the study of the problem of prevention and the development of modern measures of protection against invasions for fish farms occupies one of the leading places and remains relevant for today. The article provides data on the effects of climate change and warming on the increase in the number of fish parasitic diseases. The dependence of the increase in phyllometroidosis on air temperature has been established. The issue of creating new modern anti-parasitic drugs aimed at acting on all stages of the parasite's development is becoming relevant today. One of the obstacles to the spread of this disease on the territory of Ukraine is the introduction of harsh disease control and prevention measures into the broad practical activities of fish farming.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: філометроїдоз; поширення; епізоотичний процес; територія; клімат; phyllometroidosis; spread; epizootic process; territory; climate
УДК: 619:614.31:639.3.09
Бібліографічний опис: Динаміка поширення філометроїдозу риб на території України за період 2019–2021 роки / О. М. Чечет, О. П. Литвиненко, О. І. Мирошніченко [та ін.] // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 3(99). - С. 138-148.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 17 Oct 2022 09:24
Last Modified: 17 Oct 2022 09:24
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24556

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year