ЗАСТОСУВАННЯ ЗВОРОТНООСМОТИЧНИХ МЕМБРАН ДЛЯ ДООЧИЩЕННЯ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ

Downloads

Downloads per month over past year

Олійник, Т. П. and Маковецька, О. О. and Кириленко, Г. А. and Клімов, С. В. (2022) ЗАСТОСУВАННЯ ЗВОРОТНООСМОТИЧНИХ МЕМБРАН ДЛЯ ДООЧИЩЕННЯ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 21-31.

[img] Text
Vt973 (1).pdf

Download(296kB)

Abstract

Наведено аналіз стану природних водойм України як джерел питного водопостачання. Показано, що якість їх води не відповідає вимогам нормативних документів у більшості областей. Високий рівень антропогенного забруднення природних джерел не забезпечує очищення води до сучасних стандартів при використанні традиційних схем та прийнятих технологій водопідготовки. Проаналізовано сучасні проблеми забезпечення південно-західного регіону Одещини якісною питною водою. Відзначено, що реагентне знезараження води хлорагентами є основним джерелом утворення токсичних хлорорганічних сполук (тригалометани, чотирихлористий вуглець тощо) у питній воді. При цьому кількісний вміст легколетких галогенпохідних сполук, що утворилися, має тенденцію до зростання. Сучасні високоефективні технології доочищення води з використанням мембранних фільтрів є надійним бар’єром від цих домішок. У роботі розглянуто актуальне науково-практичне завдання щодо обґрунтування впровадження зворотноосмотичних локальних водоочисних пристроїв для доочищення питної води. Проведено порівняльний аналіз складу водопровідної води та доочищеної води після двох типів побутових установок із зворотноосмотичними мембранами. Встановлено, що обидва фільтри ефективно очищають водопровідну воду від хлору, органічних речовин та мінеральних домішок. Зроблено висновок, що якість води, одержаної із застосуванням мембранних технологій, відповідає вимогам для питної води за компонентами, що утворилися у воді після традиційної схеми водопідготовки. Отримані результати досліджень свідчать, що впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій для доочищення питної води дозволить вирішити задачу кондиціювання водопровідної води.

Title in English

APPLICATION OF REVERSE OSMOSIS MEMBRANES FOR TAP WATER PURIFICATION

English abstract

The analysis of the state of natural reservoirs of Ukraine as sources of drinking water supply is given. It is shown that the quality of their waters does not meet the requirements of regulatory documents in most areas. A high level of anthropogenic pollution of natural sources does not provide water purification up to modern standards when using traditional schemes and accepted water treatment technologies. The modern problems of providing the southwestern region of the Odessa region with high-quality drinking water are analyzed. It is noted that reagent disinfection of water with chlorine agents is the main source of formation of toxic organochlorine compounds (trihalomethanes, carbon tetrachloride, etc.) in drinking water. At the same time, the quantitative content of the formed volatile halogen derivatives tends to increase. Modern highly efficient technologies for water purification using membrane filters are a reliable barrier to these impurities. The paper considers an urgent scientific and practical task to justify the introduction of reverse osmosis local water treatment devices for the post-treatment of drinking water. A comparative analysis of the composition of tap water and additionally purified water after two types of domestic installations with reverse osmosis membranes was carried out. It has been established that both filters effectively purify tap water from chlorine, organic substances and mineral impurities. It is concluded that the quality of water obtained using membrane technologies meets the requirements for drinking water in terms of the components that were formed in the water after the traditional water treatment scheme. The obtained research results indicate that the introduction of modern resource-saving technologies for post-treatment of drinking water will solve the problem of conditioning tap water.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: антропогенне забруднення; очищення; доочищення; зворотноосмотична установка; мембрана; селективність; якість води; anthropogenic pollution; purification; post-treatment; reverse osmosis unit; membrane; selectivity; water quality
УДК: 628.16.067
Бібліографічний опис: Застосування зворотноосмотичних мембран для доочищення водопровідної води / Т. П. Олійник, О. О. Маковецька, Г. А. Кириленко [та ін.] // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 1(97). - С. 21-31.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2022 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 17 Nov 2022 09:54
Last Modified: 17 Nov 2022 09:54
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24826

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year