ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ УКРАЇНИ ДЛЯ ПРІОРИТИЗАЦІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ЗРУЙНОВАНОЇ ЧИ ПОШКОДЖЕНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Downloads

Downloads per month over past year

Осетрін, М. М. and Беспалов, Д. О. and Osetrin, M. M. and Bespalov, D. O. (2022) ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ УКРАЇНИ ДЛЯ ПРІОРИТИЗАЦІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ЗРУЙНОВАНОЇ ЧИ ПОШКОДЖЕНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 138-148.

[img] Text
Vt9813 (1).pdf

Download(425kB)

Abstract

Після перемоги над країною-агресором, Російською Федерацією, перед Україною неодмінно постане питання повернення до нормального життя, для чого необхідне відновлення зруйнованих та пошкоджених інфраструктурних об’єктів. Транспортна інфраструктура входить до переліку критично важливих для функціонування економіки зокрема та держави загалом. Аналогічне стосується і до міст України, тому відновлювати саме транспортну інфраструктуру потрібно першочергово. Оцінку технічному стану та можливості для подальшої обмеженої або повноцінної експлуатації пошкодженої транспортної інфраструктури дадуть відповідні технічні фахівці. Транспортні ж планувальники можуть оцінити вцілілі рештки так званої «транс- портної пропозиції» та можливий «транспортний попит» для ви- значення «вузьких місць» та пріоритетів щодо відновлювальних робіт. Війна в Україні триває, але ЄС вже будує плани реконструкції. З цією метою Єврокомісія хоче створити так званий стратегічний план реконструкції під назвою «Відбудувати Україну». Відбудова зруйнованої війною інфраструктури України займе понад 10 років, а кошти, виділені на відновлення, будуть пов'язані із суворими умовами, такими як боротьба з корупцією та зусиллями українського уряду щодо проведення реформ. Нова інфраструктура та будинки мають бути спроєктовані так, щоб відповідати кліматичним вимогам. Скільки грошей потрібно на відновлення, поки що не зрозуміло, але збитки від війни вже оці- нюють у сотні мільярдів євро. Реформи та інвестиції, покликані допомогти подальшій інтеграції української економіки у внутрішній ринок ЄС, покращити біз- нес-середовище, чи поступово привести українське законодавство у відповідність до права ЄС. Водночас гаряча фаза війни, що почалась 24 лютого 2022 року змінила все, в тому числі мобільність, потреби в логістиці, стратегі- чні, зокрема оборонні напрямки та орієнтири. Відновлення не має означати «ремонт», а має бути переосмисленням і перебудовою. Національна транспортна модель України може стати тим інстру- ментом, що дозволить прискорити прийняття ефективних та спра- ведливих рішень щодо відновлення нашої країни.

Title in English

USE OF THE NATIONAL TRANSPORT MODEL OF UKRAINE FOR PRIORITIZATION OF RECOVERY OF DESTROYED OR DAMAGED TRANSPORT INFRASTRUCTURE

English abstract

After the Victory over the aggressor country, the Russian Federation, Ukraine will inevitably face the issue of returning to normal life, which requires the restoration of destroyed and damaged infrastructure. Transport infrastructure is one of the most important for the functioning of the economy and the state in general. The same applies to the cities of Ukraine, so it is necessary to restore the transport infrastructure in the first place. Appropriate technical specialists will assess the technical condition and opportunities for further limited or full operation of the damaged transport infrastructure. Transport planners can assess the remnants of the so-called «transport supply» and possible «transport demand» to identify bottlenecks and priorities for rehabilitation work. The war in Ukraine continues, but the EU is already making reconstruction plans. To this end, the European Commission wants to create a so-called strategic reconstruction plan called "Rebuild Ukraine". It will take more than 10 years to rebuild Ukraine's war-torn infrastructure, and the funds allocated for reconstruction will be linked to harsh conditions, such as the fight against corruption and the Ukrainian government's reform efforts. New infrastructure and buildings must be designed to meet climatic requirements. It is not yet clear how much money is needed for the reconstruction, but the damage from the war is already estimated at hundreds of billions of euros. Reforms and investments designed to help further integrate the Ukrainian economy into the EU internal market, improve the business environment, or "gradually bring" Ukrainian legislation in line with EU law. However, the hot phase of the war, which began on February 24, 2022, changed everything, including mobility, logistics needs, strategic, including defense and landmarks. Restoration should not mean «repair» but should be rethinking and restructuring. The "National Transport Model of Ukraine" can be a tool that will accelerate the adoption of effective and fair decisions on the reconstruction of our country.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: транспортне планування; транспортна модель; транспортний район; транспортна інфраструктура; транспортна політика; матриця кореспонденцій; мультикритеріальна оцінка; сценарій; transport planning; transport model; transport zone; transport infrastructure; transport policy; OD-matrix; multicriteria evaluation; scenario
УДК: 625.7
Бібліографічний опис: Осетрін М. М. Використання націрнальної транспортної моделі України для пріоритизації відновлення зруйнованої чи пошкодженої транспортної інфраструктури / М. М. Осетрін, Д. О. Беспалов // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 2(98). - С. 138-148.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2022 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 12 Dec 2022 13:49
Last Modified: 12 Dec 2022 13:49
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24922

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year