Методичні вказівки та плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Інформаційні процеси і суспільні комунікації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Креативна та цифрова культура» спеціальності 034 «Культурологія» денної та заочної форми навчання

Downloads

Downloads per month over past year

06-07-197М Залужна, А. Є. and Гнатюк, Е. М. (2022) Методичні вказівки та плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Інформаційні процеси і суспільні комунікації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Креативна та цифрова культура» спеціальності 034 «Культурологія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
06-07-197М.pdf

Download(329kB)

Abstract

Навчальна дисципліна «Інформаційні процеси і суспільні комунікації» циклу фахової підготовки бакалавра спеціальності «Культурологія» сприяє прилученню студентів до інтелектуального змісту людства через ознайомлення з історичною еволюцією і сучасним змістом культурно-філософських проблем інформації, стану сучасного інформаційного суспільства. Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення з основними віхами виникнення і становлення філософії як підґрунтям формування людського способу осмислення світу і самоосмислення людини, осягнення взаємозв’язку філософії як скарбниці людської мудрості із розвитком суспільства та культуротворенням. Опанування курсу вимагає цілеспрямованої та активної роботи на лекціях, семінарських заняттях, самостійної підготовки, ознайомлення з філософськими творами. Мета дисципліни: ознайомлення студентів з історичним розвитком та сучасним тлумаченням філософських проблем, формування навиків аналітичного мислення і методологічної культури; прилучення до гуманістичного змісту міжкультурної взаємодії. Формування уявлень щодо соціокультурних параметрів життя суспільства й особистості в призмі проблем суспільної комунікації. Завдання: формування висококультурних фахівців, що володіють навиками аналітичного та критичного мислення, методологічною культурою, гуманістичним світоглядом та здатністю до відкритого діалогу в інформаційному просторі сучасного буття. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: історико-філософські передумови дослідження проблем інформації; історію становлення та розвитку наук про вивчення та дослідження інформації, її основних представників; методологічний та онтологічний зріз інформаційних процесів у суспільстві; місце та роль дослідження інформаційних процесів у суспільстві та засобів масової комунікаціїв філософії та сучасній гуманітаристиці; уміти: аналізувати взаємозв’язок між різними напрямками сучасної філософії та гуманітарних досліджень; застосовувати герменевтичну, структуралістську, постструктуралістську, семіотичну методологію до аналізу інформаційних процесів у культурі; використовувати отримані теоретичні знання в процесах професійної комунікації у вирішенні проблем культурологічного характеру, міжкультурного діалогу в рамках сучасного гіперінформаційного суспільства.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 06-07-197М, інформаційні процеси, суспільні комунікації
Шифр: 06-07-197М
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Subjects: Шифр галузі знань > 3 Гуманітарні науки
Шифр галузі знань > 3 Гуманітарні науки > 34 Культурологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Філософії та культурології
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 23 Jan 2023 13:12
Last Modified: 23 Jan 2023 13:12
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/25131

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year