Методичні вказівки до самостійної роботи з освітньої компоненти «Бонітування ґрунтів і оцінка якості земель» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-науковою програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» та освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти

Downloads

Downloads per month over past year

05-01-238M Олійник, О. О. (2022) Методичні вказівки до самостійної роботи з освітньої компоненти «Бонітування ґрунтів і оцінка якості земель» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-науковою програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» та освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

[img] Text
05-01-238М.pdf

Download(346kB)

Abstract

Освітня компонента „Бонітування ґрунтів і оцінка якості земель” базується на знаннях та навичках отриманих здобувачами освіти під час вивчення курсів «Ґрунтознавство», «Рослинництво з основами агрокліматології», «Землеробство з основами гербології» та є узагальнюючим етапом у пізнанні сільськогосподарської значимості ґрунтів, в той же час вона виступає ключовою позицією, яка визначає завдання перед іншими агрономічними науками: агрохімією, землеробством, економікою та організацією сільськогосподарського виробництва, землевпорядкуванням та ін. Метою вивчення дисципліни "Бонітування ґрунтів і оцінка якості земель" є формування у студента теоретичних основ та практичних навичок проведення бонітування ґрунтів та оцінки якості земель, спрямованих на раціональне і високоефективне використання земельних ресурсів країни, на підвищення ґрунтової родючості і забезпечення більш повної реалізації потенціалу сільськогосподарських культур. Вивчення дисципліни складається з лекційних, практичних занять та самостійної роботи над курсом. Лекція – це вид заняття з оволодіння та засвоєння нового матеріалу. Робота здобувачів освіти на лекції передбачає: сприйняття інформації, фіксації її у вигляді конспекту з подальшим осмисленням. На практичних заняттях здобувач освіти повинен навчитися розв’язувати типові задачі, брати участь у дискусії за попередньо підготованою темою, висловлювати свої думки та ставити запитання з приводу позначеної проблеми. Самостійна робота здобувача освіти над курсом проводиться у вільний від аудиторних занять час та передбачає: засвоєння лекційного матеріалу за допомогою конспекту та запропонованої літератури; підготовку до практичних занять; аналіз періодичних видань, науково-популярної літератури та інформації сайтів системи Інтернет; участь у конкурсах науково-дослідних робіт тощо. Самостійно засвоювати курс «Бонітування ґрунтів і оцінка якості земель» здобувач освіти може за до-помогою основної та додаткової літератури, наведених наприкінці даних методичних вказівок.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 05-01-238M, бонітування ґрунтів, оцінка якості земель
Шифр: 05-01-238M
За видами робіт: Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 201 Агрономія
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 23 Jan 2023 13:13
Last Modified: 23 Jan 2023 13:13
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/25134

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year