ВПЛИВ ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЯКІСТЬ ҐРУНТІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ЗАПОБІГАННЯ

Downloads

Downloads per month over past year

Фандалюк, А. В. and Полічко, В. С. and Ліхо, О. А. (2022) ВПЛИВ ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЯКІСТЬ ҐРУНТІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ЗАПОБІГАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 222-235.

[img] Text
Vs4202217.pdf

Download(2MB)

Abstract

Після проведення реформування у гірській зоні Закарпатської області на даний час діють 15 територіальних громад, які об’єднали 75 сільських і міських рад, куди входить 130 населених пунктів. У цій зоні 80,2% займають сіножаті і пасовища, а на ріллю відведено 19,3% від усієї площі. Основними типами ґрунтів гірської зони є бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні і дерново-буроземні щебенюваті на елювії-делювії карпатського флішу і магматичних порід. По своїй природі ґрунти гірської зони низькородючі, насамперед за рахунок високої кислотності. За агрохімічними показниками вони характеризуються середньокислою реакцією ґрунтового розчину з показником рН 4,81 од., підвищеним умістом гумусу (3,74%), низьким умістом сполук лужногідролізованого азоту (133,4 мг/кг) та рухомого фосфору (42,5 мг/кг), середнім вмістом сполук рухомого калію (91,7 мг/кг) та підвищеним рухомої сірки (9,6 мг/кг). Загалом ґрунти гірської зони оцінюються у 37 балів, що відносить їх до ґрунтів сьомого класу низької якості. Найбільше піддаються ерозійним процесам землі під просапними культурами, зокрема під картоплею та іншими коренеплодами. Виведення із сільськогосподарських угідь еродованих земель – це найбільш екологічно обґрунтований та економічно доцільний спосіб їх використання. Загалом по всіх ґрунтово-кліматичних зонах області з інтенсивного обробітку слід вивести близько 37,3 тис. га ріллі, з яких 23,0 тис. га слід залужити і перевести в сіножаті та пасовища, а 14,3 тис. га потрібно було би залісити.

Title in English

INFLUENCE OF EROSION PROCESSES ON THE QUALITY OF SOILS OF THE MOUNTAIN ZONE OF THE TRANSCARPATHIAN REGION

English abstract

After the reform in the mountainous zone of the Transcarpathian region, there are currently 15 territorial communities, which have united 75 village and city councils, which include 130 settlements. In this area 80,2% are hayfields and pastures. Another 0,5% of the area is occupied by perennial plantations, and 5,21 thousand hectares or 19,3% of the total area is allocated for arable land. The main types of soils in the mountain zone are brown mountain-forest, mountain-meadow and turf-brown soil, crushed on eluvium-deluvium of Carpathian flysch and igneous rocks. By their nature, the soils of the mountain zone are infertile, primarily due to high acidity. According to agrochemical indicators, they are characterized by an average acidic reaction of the soil solution with a pH value of 4.81 units, an increased content of humus (3.74%), a low content of alkaline hydrolyzed nitrogen compounds (133.4 mg/kg) and mobile phosphorus (42.5 mg/ kg), the average content of mobile potassium compounds (91.7 mg/kg) and increased mobile sulfur (9.6 mg/kg). In general, the soils of the mountain zone are rated at 37 points, which puts them in the seventh class of low quality soils. The most susceptible to erosion processes are soils under row crops, in particular under potatoes and other roots. Withdrawal of eroded lands from agricultural lands is the most ecologically justified and economically feasible way of their use. In general, in all soil and climatic zones of the region, about 37.3 thousand hectares of arable land should be removed from intensive cultivation, of which 23.0 thousand hectares should be plowed and transferred to hayfields and pastures, and 14.3 thousand hectares should be afforested

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: гірська зона Карпат; децентралізація; структура сільськогосподарських угідь; ґрунт; кислотність; гумус; рухомі сполуки азоту; фосфору і калію; ерозійні процеси; mountain zone of the Carpathians; decentralization; structure of agricultural land; soil; acidity; humus; mobile compounds of nitrogen; phosphorus and potassium; erosion processes
УДК: 631.459(477.87)
Бібліографічний опис: Фандалюк А. В. Вплив ерозійних процесів на якість грунтів Закарпатської області та їх запобігання / А. В. Фандалюк, В. С. Полічко, О. А. Ліхо // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 4(100). - С. 222-235.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022 > Вісник 4
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 01 Feb 2023 09:50
Last Modified: 01 Feb 2023 09:50
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/25197

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year