Силабус навчальної дисципліни "Чисельні методи математичної фізики" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Прикладна математика" спеціальності 113 "Прикладна математика".

Downloads

Downloads per month over past year

04-01-92S Остапчук, О. П. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Чисельні методи математичної фізики" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Прикладна математика" спеціальності 113 "Прикладна математика". [Силабус]

[img] Text
04-01-92S.pdf

Download(188kB)

Abstract

Програма нормативної навчальної дисципліни «Чисельні методи математичної фізики» складена відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки бакалавра спеціальності “Прикладна математика”. Предметом вивчення навчальної дисципліни є чисельні методи розв’язання крайових задач для диференціальних рівнянь в частинних похідних. Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна є складовою частиною блоку фахової підготовки та відноситься до навчальних дисциплін циклу професійної підготовки студентів за спеціальністю “Прикладна математика”. Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із курсів – «Рівняння математичної фізики», «Програмування», «Функціональний аналіз» та є базою для вивчення таких дисциплін як «Математичне моделювання», «Математичне моделювання природних і техногенних систем». Розв’язування багатьох інженерно-технічних і наукових задач зводиться до розв’язування крайових задач для диференціальних рівнянь в частинних похідних, зокрема – для рівнянь математичної фізики. Тому існує необхідність у застосуванні чисельних методів розв’язання відповідних задач. Отримання навиків застосування цих методів на практиці – є ключовим завданням дисципліни "Чисельні методи математичної фізики". Під час вивчення даної дисципліни студенти здобудуть знання, які допоможуть застосовувати сучасні розробки в напрямку моделювання процесів та систем, що застосовуються в різних сферах діяльності. Мета: формування у студентів теоретичних і практичних навиків розв’язування крайових задач математичної фізики чисельними методами з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки. Цілі: вивчити методику і прийоми побудови різницевих схем для основних типів крайових задач математичної фізики; оволодіти методикою варіаційно-різницевих методів розв‘язання крайових задач математичної фізики та методу скінчених елементів; вміти застосовувати сучасні пакети прикладних програм та системи програмування для розв‘язування крайових задач математичної фізики; вміти адекватно інтерпретувати результати чисельних розв‘язків крайових задач.

Title in English

SYLLABUS Numerical Methods of Mathematical Physics ОК27 Code in Degree Programme Level of Education: Bachelor’s (first) 11 Fields of Knowledge: Mathematics and Statistics 113 Field of Study: Applied Mathematics Degree Programme: Applied Mathematics

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 04-01-92S, чисельні методи, математична фізика
Шифр: 04-01-92S
Subjects: Шифр галузі знань > 11 Математика та статистика
Шифр галузі знань > 11 Математика та статистика > 113 Прикладна математика
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Комп’ютерних наук
Depositing User: Н.В. Тарасюк
Date Deposited: 07 Feb 2023 15:37
Last Modified: 07 Feb 2023 15:37
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/25265

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year