Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в економіці підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

06-01-101М Солодкий, В. О. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в економіці підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
06-01-101М.pdf

Download(595kB)

Abstract

Для ефективного управління економічними процесами у господарській діяльності на різних рівнях економічної ієрархії, при прийнятті рішень, важливим є застосування економіко-математичного моделювання, а також відповідних механізмів розробки та вибору рішень. Дисципліна «Моделі та методи прийняття рішень в економіці підприємства» вивчає механізм обґрунтування рішень з використанням економіко-математичних моделей, а також критерії (принципи) прийняття рішень, що в сучасних умовах є необхідною складовою ефективної управлінської діяльності. Метою вивчення дисципліни є формування комплексу знань щодо сутності і змісту економіко-математичного моделювання як необхідного елементу для вибору правильних управлінських економічних рішень в умовах ринкової економіки, а також засвоєння студентами методів та способів побудови моделей з використання сучасних підходів. Завданнями дисципліни «Моделі та методи прийняття рішень в економіці підприємства» є: засвоєння основних понять, категорій, інструментарію формування економіко-математичних моделей, а також сутності прийняття рішень на їх основі; знання критеріїв (принципів) прийняття ефективних управлінських рішень; отримання студентами навичок побудови економіко-математичних моделей з використанням комп’ютерних технологій; формування підходів щодо пошуку шляхів підвищення ефективності економічної діяльності із застосуванням відповідного економіко-математичного апарату. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: основні категорії та визначення економіко-математичного моделювання; системні методи формування економіко-математичних моделей та прийняття економічних рішень на їх основі; принципи й підходи в економіко-математичному моделюванні; методологічні аспекти, щодо прийняття рішень в умовах ризику та/або невизначеності; вміти: використовувати наукові економічні та математичні підходи при розробці та побудові відповідних економіко-математичних моделей; обґрунтовувати ефективні шляхи діяльності суб’єктів господарювання; реалізовувати рішення, щодо роботи бізнесу в умовах ризику, невизначеності, а також багатокритеріальності; формувати економіко-математичні моделі певного типу, здійснювати економічну інтерпретацію отриманих в результаті моделювання результатів; використовувати економіко-математичні моделі та методи у господарські практиці підприємств. Матеріали щодо питань академічної доброчесності наводяться на відповідній сторінці сайту НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 06-01-101М, моделі, методи прийняття рішень в економіці підприємства
Шифр: 06-01-101М
За видами робіт: Лабораторні роботи, Вивчення дисципліни
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Економіки підприємства
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 09 Mar 2023 09:13
Last Modified: 09 Mar 2023 09:13
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/25613

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year