Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона ґрунтів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти

Downloads

Downloads per month over past year

05-01-249M Олійник, О. О. and Кучерова, А. В. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона ґрунтів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

[img] Text
05-01-249М.pdf

Download(487kB)

Abstract

Навчальна дисципліна «Охорона ґрунтів» спрямована на опанування здобувачем освіти теоретичних основ та практичних навичок з оцінки деградаційних процесів у ґрунтах, розробки системи заходів з боротьби з їх проявом та наслідками. Значна частина причин глибокої деградації ґрунтового покриву в Україні породжена галузевим підходом до використання земельних ресурсів, відсутністю усвідомлення їх глобальної, середовище формуючої і соціальної ролі, недосконалістю державної політики щодо охорони земель. Отже, на сьогоднішній день особливої уваги в аграрному секторі України набуває питання охорони та раціонального використання ґрунтів, адекватної оцінки якості ґрунтів і контролю за їх зміною. Предметом вивчення курсу «Охорона ґрунтів» є формування теоретичних знань та набуття професійних умінь стосовно розвитку деградаційних процесів в ґрунтах, розробки системи заходів для з їх проявом та зменшення негативних наслідків. Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Охорона ґрунтів» є складовою частинною циклу фахової підготовки студентів спеціальності «Агрономія». Вивчення курсу передбачає наявність системних та ґрунтовних знань із суміжних курсів «Ґрунтознавство з основами геології», «Часткове ґрунтознавство», «Землеробство з основами гербології». Вивчення дисципліни складається з лекційних, практичних робіт та самостійної роботи над курсом. Лекція – це вид заняття з оволодіння та засвоєння нового матеріалу. Робота здобувачів освіти на лекції передбачає: сприйняття інформації, фіксації її у вигляді кон-спекту з подальшим осмисленням. На практичних та семінарських заняттях здобувач освіти набуває необхідних навичок виявлення, оцінки де градаційних процесів та розробки заходів з метою запобігання їх розвитку та можливого негативного впливу. Самостійна робота здобувача освіти над курсом проводиться у вільний від аудиторних занять час та передбачає: засвоєння лекційного матеріалу за допомогою конспекту та запропонованої літератури; підготовку до практичних робіт; аналіз періодичних видань, науково-популярної літератури та інформації сайтів системи Інтернет; участь у конкурсах науково-дослідних робіт тощо. Самостійно засвоювати курс «Охорона грунтів» здобувач освіти може за допомогою основної та додаткової літератури, наведених наприкінці даних методичних вказівок.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 05-01-249M, охорона ґрунтів, водна ерозія, рекультивація земель
Шифр: 05-01-249M
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 201 Агрономія
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 28 Mar 2023 12:27
Last Modified: 28 Mar 2023 12:27
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/25814

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year