ПОРІВНЯЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ГЛИБОКОГО РОЗПУШЕННЯ НА ОСУШУВАНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ҐРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Downloads

Downloads per month over past year

Лук’янчук, О. П. and Рокочинський, А. М. and Волк, П. П. and Коптюк, Р. М. (2022) ПОРІВНЯЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ГЛИБОКОГО РОЗПУШЕННЯ НА ОСУШУВАНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ҐРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 14-35.

[img] Text
Vt1002 (1).pdf

Download(1MB)

Abstract

Наявні виклики сучасності щодо енергетичної, водної та продовольчої криз, а також кліматичних змін визначають необхідність впровадження відповідних адаптивних заходів щодо підвищення рівня агровиробництва. Для застосування глибокого розпушення як адаптивного агромеліоративного заходу щодо сучасних умов та вимог, запропоновано перехід від традиційних щілинного та смугового розпушення до удосконалених за енергоефективними та вологорегулюючими принципами технологій суцільного пошарового розпушення ґрунту. Їх порівняльне оцінювання за основними показниками загальної ефективності було проведено на осушуваних мінеральних ґрунтах репрезентативного об’єкта в зоні Західного Полісся України. За результатами оцінювання різних технологій глибокого розпушення визначено, що порівняно з традиційними удосконалені за енергоефективними та вологорегулюючими принципами технології та технічні засоби суцільного глибокого розпушення мають перевагу за всіма основними показниками: агротехнічними, водно- фізичними, енергетичними, технологічними, екологічними та економічними, зокрема, в 6–10 разів зменшилася питома енергоємність робочого процесу розпушення ґрунту, на 6–50% зросла вологоакумулююча здатність ґрунту та на 27% його вологозабезпеченість, на 20–30% підвищилася врожайність вирощуваних культур, а термін післядії зріс до 4 років. Удосконалені технології суцільного глибокого розпушення є рентабельним та інвестиційно вигідним адаптивним заходом (з окупністю 1 рік), що відповідає сучасним принципам адаптивного землекористування у змінюваних кліматичних умовах та може бути ефективною альтернативою дорогій реконструкції і модернізації існуючих дренажних систем.

Title in English

COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIFFERENT DEEP LOOSENING TECHNOLOGIES ON DRAINED MINERAL SOILS OF THE WESTERN POLISSІA OF UKRAINE

English abstract

The current challenges of the energy, water and food crises, as well as climate changes, determine the need to implement appropriate adaptive measures to increase the level of agricultural production. For the application of deep loosening as an adaptive agromelioration measure in relation to modern conditions and requirements, a transition from traditional slotted and strip loosening to improved technologies of continuous layer-by-layer soil loosening based on energy-efficient and moisture-regulating principles is proposed. Their comparative evaluation according to the main indicators of overall efficiency was carried out on drained mineral soils of a representative object in the Western Polissia zone of Ukraine. According to the results of the evaluation of various technologies of deep loosening, it was determined that compared to traditional, improved technologies and technical means of continuous deep loosening based on energy-efficient and moisture-regulating principles, they have an advantage in all main indicators: agrotechnical, water-physical, energy, technological, ecological and economic, in particular, the specific energy intensity of the work process of loosening the soil decreased by 6–10 times, the moistureaccumulating capacity of the soil increased by 6–50% and its moisture availability by 27%, the yield of cultivated crops increased by 20–30%, and the after-effect period increased to 4 years. Improved technologies of continuous deep loosening are a cost-effective and investment-friendly adaptive measure (with a payback of 1 year), which corresponds to modern principles of adaptive land use in changing climatic conditions and can be an effective alternative to expensive reconstruction and modernization of existing drainage systems

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: оцінювання; технологія; технічні засоби; глибоке розпушення; осушуваний ґрунт; assessment; technology; technical means; deep loosening; drained soil
УДК: 631.62;631.311.5
Бібліографічний опис: Порівняльне оцінювання різних технологій глибокого розпушення на осушуваних мінеральних грунтах Західного Полісся України / О. П. Лук’янчук, А. М. Рокочинський, П. П. Волк, Р. М. Коптюк // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 4 (100). - С. 14-35.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2022 > Вісник 4
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 03 Apr 2023 11:37
Last Modified: 03 Apr 2023 11:37
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/25841

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year