МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Downloads

Downloads per month over past year

Shcherbakova, A. S. and Щербакова, А. С. (2022) МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 211-222.

[img] Text
Ve10019 (1).pdf

Download(241kB)

Abstract

У статті наголошено, що стрімкий розвиток науково-технічного прогресу надає широкі можливості для підвищення ефективності сільськогосподарського природокористування, але водночас призводить до збільшення антропогенного, техніко-технологічного навантаження на довкілля. Обґрунтовано, що неефективне використання водних і земельних ресурсів призводить до зниження еколого-економічної безпеки держави. В статті підкреслено, що управління земельними та водними ресурсами є одним із пріоритетних напрямів, для якого необхідно здійснити перетворення. Автором запропоновано організаційно-економічний механізм реалізації спільного управління водними та земельними ресурсами для забезпечення еколого�економічної безпеки сільськогосподарського природокористування. Запропоновано під організаційно-економічним механізмом сумісного управління водними та земельними ресурсами розуміти сукупність інституцій, принципів, правил, підходів, а також заходів, спрямованих на організацію ефективного аграрного та водогосподарського виробництва, розширення їх виробничих та фінансових можливостей. Обґрунтовано, що запропонований механізм включатиме складові: організаційні: формування і розвиток спеціалізованого інституту сумісного управління водними та земельними ресурсами; венчурних компаній, а також кластерних об’єднань на регіональному рівні; економічні: становлення ринкових відносин у сільському та водному господарстві, ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, тарифну політика на воду, вартість оренди землі тощо; законодавчо-нормативна база, яка включає наукове, правове, кадрове, технічне, інформаційне (соціо-еколого-економічний моніторинг) забезпечення, що є підґрунтям для здійснення процесу управління водними та земельними ресурсами. Механізм орієнтований на запровадження управлінських підходів, раціональне використання земельних і водних ресурсів, спільне фінансування оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств і водогосподарських організацій на новій, інноваційній основі, що забезпечить соціально-еколого-економічне функціонування підприємств, ефективне безперебійне сільськогосподарське виробництво і, як наслідок, належний рівень конкурентоспроможності та безпеки держави.

Title in English

MECHANISM OF USING WATER AND LAND RESOURCES TO ENSURE THE ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL NATURAL USE

English abstract

The article highlights that the rapid development of scientific and technical progress provides ample opportunities for increasing the efficiency of agricultural nature management, but at the same time, leads to an increase in anthropogenic, technical, and technological load on the environment. It is grounded that inefficient use of water and land resources leads to a decrease in the ecological and economic security of the state. It is emphasized that the management of land and water resources is one of the priority areas for which it is necessary to implement transformations. The author proposed the organizational and economic mechanism for implementing the joint management of water and land resources to ensure the environmental and economic security of agricultural natural use. It has been substantiated that the proposed mechanism is oriented towards the application of management approaches, adequate use of land and water resources, joint financing of the renewal of the material and technical base of agricultural enterprises and water management organizations on a new, innovative basis that will ensure the socio-ecological and economic functioning of enterprises, efficient uninterrupted agricultural production and, as a result, the appropriate level of state’s competitiveness and security.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: management; mechanism; environmental and economic security; innovation; agricultural natural use; competitiveness; water resources; land resources; менеджмент; механізм; еколого-економічна безпека; інновації; аграрне природокористування; конкурентоспроможність; водні ресурси; земельні ресурси
УДК: 330.338.2:332.362
Бібліографічний опис: Shcherbakova A. S. Mechanism of using water and land resources to ensure the environmental and economic security of agricultural natural use / A. S. Shcherbakova // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 4 (100). - С. 211-222.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2022 > Вісник 4
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 24 Apr 2023 12:01
Last Modified: 24 Apr 2023 12:01
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/25979

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year