ВЕБАНАЛІТИКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ РЕЙТИНГУ УНІВЕРСИТЕТІВ

Downloads

Downloads per month over past year

Василів, В. Б. and Омелянюк, А. А. and Vasyliv, V. B. and Omelіanіuk, A. A. (2023) ВЕБАНАЛІТИКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ РЕЙТИНГУ УНІВЕРСИТЕТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(101)). pp. 3-14.

[img] Text
Ve1011 (1).pdf

Download(248kB)

Abstract

У сучасному інформаційному світі успіх університетів визначається їхньою присутністю в інтернеті, а також якістю та вмістом їх вебсайтів. Застосування рейтингу Webometrics та інструментів вебаналітики дозволяє оцінити конкурентоспроможність та можливості університетів для формування своїх переваг. На основі рейтингу Webometrics та інструментів вебаналітики проведено детальний аналіз 9 університетів Поліського регіону України за перший квартал 2023 року. За результатами рейтингу відібрані для дослідження університети значно відстають не лише від університетів сусідніх держав, але й від університетів-лідерів України, що свідчить про їх незначні конкурентні переваги в глобальному та регіональному науково-освітньому просторі. Результати технічного аналізу вебсайтів свідчать про те, що українські університети мають низьку індексацію своїх сайтів, навіть у порівнянні з університетами, що знаходяться в територіальній близькості. Лідером серед українських університетів є КПІ ім. І. Сікорського, індексація його вебсайту в десятки рази перевищує індексацію досліджуваних університетів. Доведено, що важливо оцінювати час, який користувачі проводять на сайтах та кількість відмов від перегляду сайтів. Для нарощування конкурентних переваг університетам варто збільшувати глибину перегляду сайтів, покращити зручність та простоту використання, розміщувати цікавий контент, оптимізувати сторінки, додавати інтерактивні елементи. Аналіз джерел трафіку засвідчив, що для забезпечення його зростання українським університетам необхідно підвищувати видимість сайту за ключовими словами в пошуку. Це вимагає збирання широкого семантичного ядра, оптимізації наявних сторінок і створення нових, додавання якісних та унікальних статей. Вказано на важливість посилань не тільки з інших сайтів, але й користувачів соціальних мереж. Запропоновано університетам якісно наповнювати сайти для розширення пошукового трафіку. Визначено, що це може бути ключовим індикатором у оцінці роботи працівників служби маркетингу.

Title in English

WEB ANALYTICS AS AN IMPORTANT COMPONENT INCREASING THE RATING OF UNIVERSITIES

English abstract

In the modern information world, the success of universities is determined by their online presence, as well as the quality and content of their websites. The use of Webometrics ranking and web analytics tools allows for the evaluation of universities' competitiveness and opportunities for building their advantages. Based on the Webometrics ranking and web analytics tools, a detailed analysis of nine universities in the Polissіa region of Ukraine was conducted in the first quarter of 2023. The results of the ranking show that the selected universities lag significantly behind not only neighboring state universities but also the leading universities in Ukraine, indicating their insignificant competitive advantages in the global and regional scientific and educational space. The results of the technical analysis of the websites indicate that Ukrainian universities have low indexing of their sites, even compared to universities in close proximity. The leader among Ukrainian universities is the Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, whose website indexing exceeds the indexing of the researched universities by tens of times. It has been proven that it is important to evaluate the time users spend on websites and the number of website refusals. To increase competitive advantages, universities should increase the depth of website browsing, improve convenience and ease of use, place interesting content, optimize pages, and add interactive elements. An analysis of traffic sources shows that to ensure its growth, Ukrainian universities need to increase website visibility for key search terms. This requires collecting a broad semantic core, optimizing existing pages and creating new ones, adding quality and unique articles. The importance of links not only from other websites but also from social media users is noted. Universities are advised to qualitatively fill their websites to expand search traffic. It has been determined that this can be a key indicator in assessing the work of employee.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: університет; інтернет-маркетинг; вебаналітика; трафік; рейтингування, university; internet marketing; web analytics; traffic; ranking
УДК: 378:004.9
Бібліографічний опис: Василів В. Б. Вебаналітика як важлива складова підвищення рейтингу університетів / В. Б. Василів, А. А. Омелянюк // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2023. - Вип. 1(101). - С. 3-14.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2023 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2023
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 02 Jun 2023 09:47
Last Modified: 02 Jun 2023 09:47
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/26151

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year