ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГОРОДОЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Downloads

Downloads per month over past year

Клименко, М. О. and Янковська, А. Ю. and Klymenko, M. O. and Yankovska, A. Y. (2023) ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГОРОДОЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(101)). pp. 138-149.

[img] Text
Документ14.pdf

Download(188kB)

Abstract

У статті проаналізовано недоліки розроблених вперше та введених в дію «Стратегій сталого розвитку об’єднаних громад або сільських рад», які полягають у відсутності в них об’єднуючих ідей для згуртування населення та здійснення конкретних кроків, спрямованих на встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб населення і захистом інтересів наступних поколінь, включаючи їх потреби в екологічно безпечному довкіллі. Зазначається, що концепція включає соціальну, економічну, екологічну складові і розробляється з врахуванням конкретних принципів: надання розвитку довготривалого характеру, націлення на задоволення потреб населення, узгодження потреб населення з можливостями територій, збереження та збалансоване використання природно-ресурсного потенціалу. Наводяться стратегічні пріоритети розвитку сіл, а саме: виробництво інноваційної промислової продукції, екологічної продукції для споживання населенням, покращення інфраструктури сіл, охорона життя і оздоровлення населення, збереження довкілля. Аналізуються проблеми і перешкоди, які існують у сільській раді: низький рівень знань населення щодо процесів сталого розвитку, нераціональне використання природно-ресурсного потенціалу, низької активності населення і представників бізнесу у впровадженні ідей сталого розвитку і прогресивних змін: у соціо- економіко-екологічному стані сільської ради. Пропонується об’єднуюча ідея для сільської ради, суть якої полягає у створенні на її території екологічно безпечних поселень і переведення їхнього розвитку на ближню і віддалену перспективу на сталий розвиток. Наголошується, що головним завданням екологічно безпечних поселень на початковому етапі є стимулювання розвитку сільської ради, націлений на створення малих і середніх підприємств, які виходять на ринок з новою технологією або новими продуктами з доданою вартістю, покращення добробуту населення і збереження довкілля. Для обговорення пропонується сформульоване визначення стратегічного бачення та стратегічна місія Городоцької сільської ради.

Title in English

JUSTIFICATION OF SUSTAINABILITY CONCEPT OF GORODOK VILLAGE COUNCIL

English abstract

The article provides the analysis of the disadvantages of «Sustainability of strategies of united communities or village councils» developed for the first time and implemented, which are the absence of unifying ideas to unite the population and realize the specific steps aimed at the formation of balance between fulfilling contemporary needs of the population and the protection of next generation interests, including their needs for ecologically safe environment. It is noted that the concept includes socio-economic, ecological components and is elaborated taking into account the specific principles: giving a long-lasted character to the development, targeting population needs, coordination of population needs with community territories, conservation and balanced use of natural resource potential. There are given strategic priorities of village development, namely: production of innovative industrial products, ecological products for population consumption, infrastructure improvement of the villages, protection of life and sanitation of population, preservation of the environment. There are analyzed problems and obstacles that exist in the village council, such as low level of population knowledge concerning the process of sustainability, irrational use of natural resource potential, low population and business representatives activity in the implementation of sustainability ideas and progressive changes in socio-economic and ecological condition of the village council. The unifying idea for village council is suggested, the essence of which is the formation on its territories ecologically safe settlements and the transfer of their development into near and distant perspective of sustainability. It is emphasized that the main tasks of ecologically safe settlements at the initial stage is stimulation of the village council development aimed at the formation of small and medium enterprises which enter the market with new technologies or new value-added products, improvement of population well-being and preservation of the environment. The formulated definition of strategic vision and strategic mission of Gorodok village council are proposed for discussion.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: сільська рада; концепція; сталий розвиток; принципи; пріоритети; проблеми; об’єднуюча ідея; екологічно безпечне поселення; village council; concept; sustainability; principles; priorities; problems; unifying idea; ecologically safe settlement
УДК: 330.341(477.8)
Бібліографічний опис: Клименко М. О. Обгрунтування концепції сталого розвитку Городоцької сільської ради / М. О. Клименко, А. Ю. Янковська // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2023. - Вип. 1(101). - С. 138-149.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2023 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2023
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 09 Jun 2023 10:37
Last Modified: 09 Jun 2023 10:37
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/26213

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year