Робоча програма дисципліни «Аналіз даних» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізації «Економічна кібернетика», «Бізнес аналітика», «Управління персоналом і економіка праці». Program of the discipline "DATA ANALYSIS" specialty 051 "Economics", specialization "Economic Cybernetics", "Business Analytics", "Human Resources Management and Labor Economics"

Downloads

Downloads per month over past year

06-11-43 Грицюк, П. М. (2019) Робоча програма дисципліни «Аналіз даних» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізації «Економічна кібернетика», «Бізнес аналітика», «Управління персоналом і економіка праці». Program of the discipline "DATA ANALYSIS" specialty 051 "Economics", specialization "Economic Cybernetics", "Business Analytics", "Human Resources Management and Labor Economics". [Робочі програми]

[img] Text
РП 06-11-43.pdf

Download(323kB)

Abstract

Відмінною рисою сучасної економіки є її математизація та комп’ютеризація. Прийняття обґрунтованих рішень в економіці неможливе без попереднього системного та статистичного аналізу економічних явищ і процесів. Економіко-статистичні методи широко застосовуються для вирішення таких задач, як розрахунок інвестиційних бізнес-проектів, маркетингові дослідження, оптимізація промислового та аграрного виробництва, логістичних процесів, оцінювання економічних ризиків тощо. Для комп’ютерного вирішення статистичних задач створені сучасні програми та програмні комплекси. Найбільш відомими з них є: пакет STATISTICA, пакет SPSS (Statistical Package for Social Science), пакет STATA, мова програмування R. Вивчення даної дисципліни має за мету озброїти здобувачів вищої освіти сучасними методами обробки, аналізу та класифікації даних. Вивчення дисципліни передбачає розгляд таких розділів, як: випадкові величини та закони розподілу, методи перевірки гіпотез, кореляційний, дисперсійний та регресійний аналіз, факторний аналіз, методи багатовимірного аналізу статистичних даних. A distinctive feature of the modern economy is its mathematization and computerization. Making the reasonable decisions in the economy is impossible without a preliminary system and statistical analysis of economic phenomena and processes. Economic and statistical methods are widely used for solving such tasks as calculation of investment business projects, marketing researches, optimization of industrial and agricultural production, logistic processes, estimation of economic risks, etc. Modern software and software complexes are created for the computer solution of statistical tasks. The most popular of these are: STATISTICA package, SPSS (Statistical Package for Social Science) package, STATA package, programming language R. The study of this discipline aims at equipping higher education graduates with modern methods of processing, analysis and classification of data. Studying discipline involves consideration of such sections as: random variables and distribution laws, hypothesis testing methods, correlation, dispersion and regression analysis, factor analysis, methods of multidimensional analysis of statistical data

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-11-43, вибірка, випадкова величина, гіпотеза, дисперсія, закон розподілу, класифікація, кореляція, регресія, sampling, random variable, hypothesis, variance, distribution law, classification, correlation, regression
Шифр: 06-11-43
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Економічної кібернетики
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 04 Jul 2023 10:21
Last Modified: 04 Jul 2023 10:21
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/26456

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year