ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РІДКОГО АМІНОСТИМУЛЯЦІЙНОГО ПРЕПАРАТУ «ГРОУСТИМ» ПРИ ВИРОЩУВАННІ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО

Downloads

Downloads per month over past year

Гаврилюк, В. А. and Бортнік, Т. П. and Бортнік, А. М. and Ковальчук, Н. С. and Гаврилюк, С. В. (2023) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РІДКОГО АМІНОСТИМУЛЯЦІЙНОГО ПРЕПАРАТУ «ГРОУСТИМ» ПРИ ВИРОЩУВАННІ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(101)). pp. 51-66.

[img] Text
Документ8 (1).pdf

Download(258kB)

Abstract

Сприятливі природно-кліматичні умови і висока родючість ґрунтів України дають змогу отримувати високоякісну сільськогосподарську продукцію в обсягах, достатніх для забезпечення внутрішніх потреб та формування експортного потенціалу. Однак у зв’язку з суттєвими змінами погодних умов, найбільш гостро постають питання підвищення адаптивності рослин до негативної дії стресових абіотичних факторів. Водночас внаслідок зростаючого техногенного навантаження на довкілля, яке дедалі більше загрожує агропромисловому комплексу України, виникає необхідність у відновленні природних екосистем, збереженні їх біологічного різноманіття, а також у захисті від деградації. Таким чином, на сьогодні актуальним є створення і застосування новітніх біотехнологій, які ґрунтуються на використанні екологічно безпечних засобів підвищення врожайності сільськогосподарських культур та їх стійкості до дії екстремальних чинників навколишнього середовища. Одними з продуктів таких технологій, що набувають все більшого значення, є природні та синтетичні регулятори росту рослин, які діють аналогічно фітогормонам. Слід зазначити, що ці препарати екологічно безпечні і позитивно впливають на мікрофлору ґрунту, стимулюють проростання насіння, сприяють інтенсифікації фізіологічних і біохімічних процесів в органах рослин, активізують їх ріст і розвиток, прискорюють процеси цвітіння й достигання. Застосування регуляторів росту дозволяє повніше реалізувати генетичні можливості рослин, підвищити їх стійкість проти стресових факторів біотичної та абіотичної природи і, в кінцевому результаті, збільшити урожайність і поліпшити якість отриманої продукції. Особливо перспективним є застосування нових регуляторів росту рослин, що свідчить про необхідність проведення досліджень щодо ефективності їх застосування в технологіях вирощування сільськогосподарських культур.

Title in English

EFFICIENCY OF THE USE OF LIQUID AMINE STIMULATING PREPARATION GROWSTIM IN THE CULTIVATION OF CORN FOR GRAIN

English abstract

Ukraine’s favorable natural and climatic conditions and high soil fertility make it possible to produce high-quality agricultural products in volumes sufficient to meet domestic needs and build export potential. However, due to significant changes in weather conditions, the most pressing issue is to increase the adaptability of plants to the negative effects of abiotic stressors. At the same time, due to the growing anthropogenic pressure on the environment, which is increasingly threatening the agricultural sector of Ukraine, there is a need to restore natural ecosystems, preserve their biodiversity, and protect them from degradation. Thus, the development and application of the latest biotechnologies based on the use of environmentally friendly means of increasing crop yields and their resistance to extreme environmental factors is of great importance today. One of the products of such technologies that are becoming increasingly important is natural and synthetic plant growth regulators that act similarly to phytohormones. It should be noted that these drugs are environmentally safe and have a positive effect on soil microflora, stimulate seed germination, help intensify physiological and biochemical processes in plant organs, activate their growth and development, and accelerate flowering and ripening. The use of growth regulators allows to realize the genetic potential of plants more fully, increase their resistance to biotic and abiotic stress factors and, ultimately, increase yields and improve the quality of the products. The use of new plant growth regulators is especially promising, which indicates the need for research on the effectiveness of their use in crop cultivation technologies.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: рідке аміносимуляційне добриво; кукурудза; структура; врожай; якість; liquid amine-simulating preparation; corn; structure; yield; quality
УДК: 631.811.98
Бібліографічний опис: Ефективність застосування рідкого аміностимуляційного препарату «Гроустим» при вирощуванні кукурудзи на зерно / В. А. Гаврилюк, Т. П. Бортнік, А. М. Бортнік [та ін.] // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2023. - Вип. 1(101). - С. 51-66.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2023 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2023
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 28 Aug 2023 10:18
Last Modified: 28 Aug 2023 10:18
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/26631

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year