ДИНАМІКА ПРОДУКУВАННЯ СО2 ІЗ ПРОВАПНОВАНОГО ДЕРНОВО- ПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ ЗАЛЕЖНО РІВНІВ УДОБРЕННЯ СО

Downloads

Downloads per month over past year

Польовий, В. М. and Ященко, Л. А. and Ровна, Г. Ф. (2023) ДИНАМІКА ПРОДУКУВАННЯ СО2 ІЗ ПРОВАПНОВАНОГО ДЕРНОВО- ПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ ЗАЛЕЖНО РІВНІВ УДОБРЕННЯ СО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(102)). pp. 118-133.

[img] Text
Vs220239 (1).pdf

Download(444kB)

Abstract

У зв’язку із загрозою глобального потепління одним із актуальних завдань сучасності є оцінка інтенсивності процесів мінералізації та дослідження циклу вуглецю в наземних екосистемах. Питання впливу удобрення на фоні хімічної меліорації на емісійні потоки СО2 у сівозміні Західного Полісся є маловивченим і потребує детального аналізування. Метою роботи було виявити інтенсивність емісії СО2 з дерново- підзолистому ґрунту, його концентрацію в приземному шарі повітря, баланс органічного вуглецю за різних доз удобрення сої на фоні хімічної меліорації. Для проведення досліджень застосовували польовий, агрохімічний і статистичний методи. У ході досліджень виявлено, що впродовж вегетаційного періоду у полі сої на фоні 1,0 Нг дози CaMg(CO3)2 за внесення N55Р20К50 і N65Р50К75 із додаванням S40 і мікродобрива прослідковується знижена концентрація СО2 в приземному шарі повітря порівняно з іншими варіантами, що пов'язано з вищою продуктивністю культури. У фазу розгалуження сої відзначено посилення емісії діоксиду вуглецю з ґрунту, максимальний показник впродовж вегетації зафіксовано за одностороннього внесення азотних добрив N55 – 353 кг/га/добу. У фазу повної стиглості відмічено найнижчі показники емісії СО2 та концентрації СО2 в приземному шарі повітря. Вирощування сої за різних рівнів удобрення на фоні меліорації зумовило непродуктивні потоки СО2 в інтервалі від 13,1 до 20,0 т/га за вегетацію. Кореляційний аналіз показав обернену залежність між урожайністю надземної маси і непродуктивними втратами СО2 з ґрунту при R2=0,61. Відповідно найнижчими непродуктивні втрати СО2 3,3–3,6 кг/га/год були у варіантах застосування на фоні 1,0 Нг дози CaMg(CO3)2 розрахункових доз N55Р20К50 і N65Р50К75 із додаванням S40 і мікродобрива (двічі), де за рахунок вищої врожайність основної і побічної продукції, післязбиральних залишків відбувалося нагромадження органічної речовини та секвестрація органічного вуглецю в ґрунті на рівні 0,45–0,53 т/га.

Title in English

DYNAMICS OF CO2 PRODUCTION FROM LIMED SOD-PODZOLIC SOIL AT DIFFERENT LEVELS OF SOYBEAN FERTILIZATION

English abstract

In connection with the threat of global warming, one of the urgent tasks of today is the assessment of the intensity of mineralization processes and the study of the carbon cycle in terrestrial ecosystems. The issue of the influence of fertilizer against the background of chemical land reclamation on CO2 emission flows in the crop rotation of Western Polissia is poorly studied and requires detailed analysis. The aim of the study was to determine the CO2 emission intensity from sod-podzolic soil, its concentration in the surface air layer, and the balance of organic carbon at different doses of soybean fertilization against the background of chemical reclamation. Field, agrochemical and statistical methods were used in trial. In variants application of N55Р20K50 and N65Р50K75 with S40 and microfertilizer Nutrivant universal (2 kg·ha-1) on background of 1.0 Hh CaMg(CO3)2 the less concentration of CO2 in the surface layer of the air compared to other variants was observed. That is associated with higher crop productivity. In the branching phase of soybeans, an increase in the emission of carbon dioxide from the soil was noted, the maximum indicator during the growing season was recorded with one-sided application of nitrogen fertilizers N55 – 353 kg/ha/h. In the phase of full maturity, the lowest CO2 emissions and concentration in thе surface air layer were noted. The different levels of soybean fertilization at ameliorated sod-podzolic soil caused unproductive CO2 flows in the range from 13.1 to 20.0 t/ha per growing season Correlation analysis showed an inverse relationship between the productivity of the above-ground mass and non-productive losses of CO2 from the soil at R2=0.61. The lowest non-productive CO2 losses of 3.3–3.6 kg/ha/h were in the variants N55Р20K50 and N65Р50K75 with the addition of S40 and microfertilizer on background of 1.0 Hh dose of CaMg(CO3)2. Due to the higher yield of the main and by-products, post-harvest residues, there was accumulation of organic matter and sequestration of organic carbon in the soil at the level of 0.45– 0.53 t/ha in that variants.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: соя; емісія СО2; дози удобрення; хімічна меліорація; баланс органічного вуглецю; soybean; CO2 emission; fertilizer doses; chemical amelioration; organic carbon balance
УДК: 631.45:631.8/821.1:633.34
Бібліографічний опис: Польовий В. М. Динаміка продукування СО2 із провапнованого дерново-підзолистого грунту залежно рівня удобрення сої / В. М. Польовий, Л. А. Ященко, Г. Ф. Ровна // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2023. - Вип. 2(102). - С. 118-133.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2023 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2023
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 07 Sep 2023 06:30
Last Modified: 07 Sep 2023 06:30
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/26866

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year