ГЕОСТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ДЛЯ ПРИБЕРЕЖНОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ ТІАРОЄ

Downloads

Downloads per month over past year

Mamadou, Alouma Diallo and Gerasimov, Ie. G. and Мамаду, Алума Діалло and Герасімов, Є. Г. (2022) ГЕОСТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ДЛЯ ПРИБЕРЕЖНОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ ТІАРОЄ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 116-131.

[img] Text
Vt9711 зах.pdf

Download(793kB)

Abstract

У статті досліджено поєднання геостатистичних і математичних методів для пояснення динаміки підземних вод прибережного водоносного горизонту Тіаройе та забруднення як морською водою, так і нітратами. Цілями цього дослідження було надання огляду поточного гідравлічного напору підземних вод і якісного просторового розподілу на території дослідження. Спочатку ми використовуємо дані ГІС, щоб визначити модель гідравлічних напорів залежно від GPS-координат і часу, використовуючи звичайну оцінку найменших квадратів, виконану в 131 Вісник НУВГП Eviews. Потім ми використовуємо керівні диференціальні рівняння в частинних похідних для необмежених водоносних горизонтів для розрахунку чистого поповнення. У другій частині визначені геопросторові моделі для пояснення варіацій електропровідності та для встановлення зв’язків між концентраціями нітратів і натрію. Встановлено, що по всій досліджуваній території спостерігається слабка місячна швидкість поповнення, що обумовлюється заходами спрямованими на запобігання затоплення території шляхом контролю рівня ґрунтових вод за допомогою насосних систем. Крім того, кореляції показують, що натрій і електропровідність збільшуються з глибиною і що концентрації нітратів і натрію обернено корелюють.

Title in English

A GEOSTATISTICAL APPROACH TO GROUNDWATER MODELLING FOR THIAROYE COASTAL AQUIFER

English abstract

In this paper, we investigate a combination of geostatistical and mathematical methods for explaining the Thiaroye coastal aquifer groundwater dynamics and contamination by both seawater and Nitrates. The purposes of this investigation were to provide an overview of current groundwater hydraulic heads andquality spatial distributions in the study area. First we use GIS data to specify a model of hydraulic heads depending on both GPS coordinates and time using an ordinary least square estimation performedon Eviews. Then we use the governing partial differential equationsfor unconfined aquifers to calculate net recharge. In a second part, we specify geospatial models for explaining the variations ofelectric conductivity and for establishing relationships between nitrateand sodium concentrations. We find that throughout the study area, there is aw eak monthly recharge rate certainly due to effortsaiming to prevent the area from flooding by controlling the water table level with pumping systems. Furthermore, correlations show that sodium and electric conductivity increase with depth and thatnitrate and sodium concentrations are inversely correlated.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Hydraulic heads; GIS data; Unconfined aquifer; Electrical conductivity; Groundwater quality; Statistical modelling; tests of hypothesis; гідравлічні напори; дані ГІС; безнапірний водоносний горизонт; електропровідність; якість підземних вод; статистичне моделювання; перевірка гіпотез
УДК: 556.3.013
Бібліографічний опис: Mamadou Alouma Diallo A geostatistical approach to groundwater modelling for thiaroye coastal aquifer / Alouma Diallo Mamadou, Ie. G. Gerasimov // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 1(97). - С. 116-131.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2022 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 05 Oct 2023 10:13
Last Modified: 05 Oct 2023 10:13
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/27654

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year