Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Промислова екологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-98М Филипчук, В. Л. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Промислова екологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
03-10-98М.pdf

Download(481kB)

Abstract

Забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери отруйними газами, пилом, стічними водами, електромагнітним, радіоактивним випромінюванням, токсичними твердими відходами, що виділяються промисловими підприємствами, створює загрозу для здоров‘я не тільки нинішнього, а і майбутніх поколінь, наносить величезні матеріальні збитки, вкрай негативно впливає на навколишнє природне середовище. Тому важливим завданням промислової екології є ідентифікація негативного впливу антропогенних чинників на біосферу, розробка та застосування ефективних засобів та заходів для зниження цього впливу до допустимих рівнів, розвиток маловідходних та безвідходних виробництв, впровадження систем оборотного водопостачання та утилізації промислових відходів. Мета навчальної дисципліни «Промислова екологія» полягає в тому, щоб майбутні фахівці отримали теоретичну і практичну підготовку в галузі охорони навколишнього середовища від дії небезпечних та шкідливих чинників (газів, пилу, стічних вод, твердих відходів), що створюються на промислових підприємствах і були професійно готові до розробки заходів та засобів захисту навколишнього середовища. Завдання навчальної дисципліни «Промислова екологія» при підготовці фахівців полягає в тому, щоб навчити майбутніх спеціалістів поєднувати розуміння технологічної частини виробництва зі знаннями з питань промислової екології, що в кінцевому результаті дає можливість оцінювати можливі потенційні небезпеки промислових підприємств та своєчасно вживати невідкладних заходів щодо запобігання негативним наслідкам на навколишнє природне середовище та людину. Вивчати дисципліну «Промислова екологія» рекомендується відповідно до даних методичних вказівок, які складено згідно з силабусом для здобувачів вищої освіти спеціальності 263 «Цивільна безпека». Підсумком вивчення дисципліни є екзамен.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 03-10-98М, промислова екологія
Шифр: 03-10-98М
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека
Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 263 Цивільна безпека
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 16 Oct 2023 11:10
Last Modified: 16 Oct 2023 11:10
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/27776

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year