Методичні вказівки до виконання та процедури захисту кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Державна служба» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

07-06-02М Антонова, С. Є. and Тихончук, Л. Х. and Мартинюк, Г. Ф. and Шинкарук, А. Л. (2023) Методичні вказівки до виконання та процедури захисту кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Державна служба» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
07-06-02М.pdf

Download(613kB)

Abstract

Методичні рекомендації щодо виконання та процедури захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи розроблено відповідно до вимог Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2020 р. (далі – Стандарт вищої освіти) та освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування та електронне урядування» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Кваліфікаційна (магістерська) робота – це самостійна індивідуальна робота з елементами дослідництва та інновацій, яка є завершальним етапом, підсумком теоретичної та практичної підготовки в рамках нормативної та вибіркової складових освітньо - професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти. Кваліфікаційна (магістерська) робота є формою контролю набутих здобувачем вищої освіти у процесі навчання інтегрованих знань, умінь, навичок, необхідних для виконання професійних обов'язків. Кваліфікаційна магістерська робота – завершальний етап навчального процесу та науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти Національного університету водного господарства та природокористування, що навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньою програмою «Державна служба». Захист кваліфікаційної магістерської роботи є державною атестацією слухача на отримання кваліфікації магістра та здобуття вищої освіти другого (магістерського) рівня. Мета цих методичних рекомендацій – встановлення загальних вимог до організації процесу підготовки та написання кваліфікаційної (магістерської) роботи, її структури та змісту, порядку оформлення та процедури захисту. Методичні рекомендації дають змогу ознайомитися з загальними положеннями та вимогами вищої школи до кваліфікаційних (магістерських) робіт, порядком вибору теми та виконання роботи, її структурою і змістом, вимогами до написання та оформлення, порядком рецензування, підготовки до захисту та захистом роботи, критеріями її оцінювання. Дані методичні рекомендації спрямовують здобувачів у напрямі творчої самостійної роботи над досліджуваною проблематикою і допомагають виконати кваліфікаційну (магістерську) роботу на належному науково-теоретичному та фаховому рівні. Кваліфікаційна робота – це самостійне закінчене дослідження за обраною тематикою, яке свідчить про формування спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, що дозволяють здобувачу вищої освіти вирішувати професійні завдання. Кваліфікаційна робота є невідємною складовою частиною поередньої наукової роботи здобувача (курсових та конкурсних робіт, тез доповідей на науково-практичних конференціях тощо), самостійним, завершеним науковим дослідженням у галузі знань з публічного управління та адміністрування, має внутрішню логіку, чітко структурована та містить сукупність результатів, положень, що пропонується для публічного захисту. У кваліфікаційній роботі має бути розв’язана складна задача чи проблема у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 07-06-02М, кваліфікаційна (магістерська) робота
Шифр: 07-06-02М
За видами робіт: Виконання дипломних (магістерських) робіт
Subjects: Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Менеджменту
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 17 Oct 2023 07:33
Last Modified: 17 Oct 2023 07:33
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/27793

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year