Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» денної і заочної форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

06-01-37М Савіна, Н. Б. and Петрук, В. А. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
06-01-37М.pdf

Download(812kB)

Abstract

Складні умови господарювання, швидкі зміни в техніці і технологіях, зростаючі вимоги споживачів вимагають від сучасних керівників усіх рівнів управління підприємницьких, торговельних та біржових структур, нових знань і навичок, які б відповідали вимогам часу. Життєва необхідність у використанні стратегічного управління, як одного з найефективніших і найпрогресивніших засобів управління такими структурами, спонукається розвитком ринкових відносин, позитивними зрушеннями в економіці України, зростаючою конкуренцією на будь-якому ринку. Значення стратегічної поведінки, яка б дозволяла будь-якому підприємству вижити в конкурентній боротьбі у довгостроковій перспективі, різко зростає з року в рік. Усі вони в умовах жорсткої конкуренції та ситуації, що швидко змінюється повинні не тільки концентрувати увагу на внутрішньому стані справ, але і виробляти стратегію довгострокового виживання, яка б дозволяла встигати за змінами, що відбуваються у зовнішньому оточенні й успішно її реалізовувати. Однак впровадження будь-якої стратегії вимагає певних змін на підприємстві, а запровадження змін зіштовхується з опором і численними проблемами і перешкодами. Мистецтво стратегів полягає не тільки у формулюванні оптимальної стратегії, але й в успішному управлінні процесом стратегічних змін, що і є предметом вивчення навчальої дисципліни „Стратегічне управління підприємством”. Ця дисципліна є інтегральною, тобто потребує використання знань, набутих студентами при вивченні більш спеціалізованих економічних дисциплін. Тому головною метою вивчення навчальної дисципліни „Стратегічне управління підприємством” є: формування знань з методик вибору стратегічного набору підприємства та умінь з створення й утримання конкурентних переваг шляхом управління стратегічними змінами на підприємстві в умовах швидко змінюваних умов зовнішнього середовища і їх невизначеності. Таким чином головними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - забезпечення знань студентами щодо теоретичних засад управління змінами на підприємстві; - вивчення специфіки управління та планування суб’єктів господарювання; - пізнання закономірностей взаємодії відносин, які можна охарактеризувати за допомогою системи „середовище – підприємство”; - поглиблення знань про ресурсне забезпечення діяльності підприємства, методи його оцінки та ефективне використання; - економічне обґрунтування компетенцій підприємства; - набуття студентами навичок аналізу і розвитку організаційної структури та культури підприємства, впливу на агентів стратегічних змін на підприємстві; - оволодіння студентами знань про стратегічне управління підприємствами в кризових умовах; - вивчення теоретичних засад та ознайомлення з досвідом ство-рення й утримання конкурентних переваг підприємства. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: - знати головні поняття, загальні та спеціальні методи й інструментарій стратегічного управління підприємством; - уміти самостійно здійснювати необхідні роботи на всіх етапах дослідження розробки та реалізації стратегії підприємства; мати компетентності: - аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства; - вибору стратегій і розвитку бізнесу підприємства; - розроблення стратегічних управлінських рішень; - управління реалізацією стратегії. Навчальна дисципліна „Стратегічне управління підприємством” вивчається відповідно до затвердженої навчальної програми. Теми дисципліни потрібно вивчати у тій послідовності, яка передбачена цією програмою.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 06-01-37М, стратегічне управління підприємством
Шифр: 06-01-37М
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Економіки підприємства і міжнародного бізнесу
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 04 Jan 2024 09:20
Last Modified: 04 Jan 2024 09:20
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/28624

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year