Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 051 «Економіка», 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво та торгівля», 281 «Публічне управління і адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (змістовий модуль 1 «Соціальна відповідальність: сутність, напрями, інструменти реалізації», змістовий модуль 3 «Соціальна відповідальність перед зовнішніми стейкхолдерами») денної та заочної форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

06-05-151М Олійник, Олена Олександрівна (2024) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 051 «Економіка», 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво та торгівля», 281 «Публічне управління і адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (змістовий модуль 1 «Соціальна відповідальність: сутність, напрями, інструменти реалізації», змістовий модуль 3 «Соціальна відповідальність перед зовнішніми стейкхолдерами») денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
06-05-151М.pdf

Download(588kB)

Abstract

В епоху значних економічних, політичних, екологічних, соціальних викликів, які стоять перед усім глобалізованим світом, саме соціальна відповідальність повинна стати основою розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні. Адже сьогодні управління на всіх ієрархічних рівнях не може бути ефективним без формування раціональних взаємовідносин із усіма стейкхолдерами, підґрунтям яких є довіра, чесність, прозорість, етична поведінка. При цьому забезпечується безконфліктність та гармонійність відносин між бізнесом та працівниками, партнерами, споживачами, органами державної влади та місцевого самоврядування, місцевою громадою у вирішенні економічних, екологічних та соціальних проблем. Відтак вивчення освітнього компонента «Соціальна відповідальність» є необхідною складовою при підготовці сучасного фахівця. Метою вивчення освітнього компонента є формування у здобувачів вищої освіти фундаментальних знань теорії та практики соціальної відповідальності і відповідних професійних компетенцій для забезпечення їхньої соціально відповідальної діяльності. Основними завданнями освітнього компонента є засвоєння здобувачами вищої освіти знань про теоретичні положення і практики взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства, механізмів управління корпоративною соціальною відповідальністю та її імплементації в діяльність різних суб’єктів суспільного розвитку.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 06-05-151М, соціальна відповідальність
Шифр: 06-05-151М
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка
Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка > 11 Освітні, педагогічні науки
Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини
Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини > 292 Міжнародні економічні відносини
Шифр галузі знань > 2 Культура і мистецтво > 28 Менеджмент соцiокультурноi дiяльностi
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 72 Фінанси, банківська справа та страхування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 75 Маркетинг
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Трудових ресурсів і підприємництва
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 14 Feb 2024 10:41
Last Modified: 23 Feb 2024 11:20
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/29399

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year