Робоча програма «Фізіологія рослин» для студентів, які навчаються за спеціальністю 201 «Агрономія» Program of the Discipline Plant physiology спеціальність specialty 201 Agronomy

Downloads

Downloads per month over past year

05-01-34 Солодка, Т. М. (2017) Робоча програма «Фізіологія рослин» для студентів, які навчаються за спеціальністю 201 «Агрономія» Program of the Discipline Plant physiology спеціальність specialty 201 Agronomy. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-01-34.pdf

Download(561kB) | Preview

Abstract

Демографічна ситуація у світі, основною рисою якої є стрімкий приріст населення, а також катастрофічне погіршення стану навколишнього середовища спонукають людство до відповідного збільшення виробництва продуктів харчування та рослинницької сировини з одночасним поліпшенням їх якості. Досягнення цієї мети можна здійснити шляхом створення генетичних форм рослин з високою потенціальною продуктивністю і стійких до несприятливих факторів та розробки інтенсивних малоенергоємних, екологічно чистих технологій їх вирощування, зберігання та переробки. Рішення цих глобальних у рослинництві проблем потребує глибоких знань метаболічних функцій організмів та найважливіших процесів синтезу й утилізації органічних речовин. Такі знання дають фізіологія рослин. При вивченні курсу фізіології та біохімії рослин використовують дані біофізики, цитології, генетики, хімії, анатомії та морфології, екології. У свою чергу,фізіологія дає теоретичне обґрунтування найважливішим технологічним заходам рослинництва, селекції, насіннєзнавства, землеробства, агрохімії, меліорації, ґрунтознавства, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, а також біотехнології. The demographic situation in the world, the main feature of which is the rapid population growth, as well as the catastrophic deterioration of the environment, cause humanity to increase the production of foodstuffs and Russian lynx raw materials while improving their quality. Achievement of this goal can be achieved by creating genetic forms of plants with high potential productivity and resistant to adverse factors and developing intensive low-energy, environmentally friendly technologies for their cultivation, storage and processing. Solutions to these global crop problems require deep knowledge of the metabolic functions of organisms and the most important processes of synthesis and utilization of organic substances. Such knowledge is given by the physiology of plants. When studying the physiology and biochemistry of plants using data biophysics, cytology, genetics, chemistry, anatomy and morphology, ecology. In its turn, physiology provides theoretical basis for the most important technological measures of plant growing, selection, science, agriculture, agrochemistry, melioration, soil science, storage and processing of agricultural products, as well as biotechnology.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-01-34, фізіологія рослин, організм, фотосинтез, розвиток та розмноження, метаболізм, дихання plant physiology, organism, photosynthesis, Development and reproduction, metabolism, breath.
Шифр: 05-01-34
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 201 Агрономія
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства
Depositing User: libr_1 Г. М. Рожанчук
Date Deposited: 26 Sep 2017 08:51
Last Modified: 26 Sep 2017 08:51
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6802

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year