Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерне проектування міських територій, будівель і споруд». для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації «Міське будівництво та господарство» бакалаврського рівня вищої освіти Program of the Discipline Engineering design of urban areas, buildings and structures specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization Urban planning and development

Downloads

Downloads per month over past year

03-04-518 Гомон, С. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерне проектування міських територій, будівель і споруд». для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації «Міське будівництво та господарство» бакалаврського рівня вищої освіти Program of the Discipline Engineering design of urban areas, buildings and structures specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization Urban planning and development. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-04-518.pdf

Download(504kB) | Preview

Abstract

Будівельники завжди намагались зводити будівлі і споруди довговічними, надійними та зручними для використання, а прилеглі до них території зеленими та квітучими. Тому на сучасному етапі одним із найважливіших завдань містобудівельної політики є проектування, будівництво містобудівельних об'єктів у відповідність з нормативними вимогами, що дозволяє нам зводити та експлуатувати міські будівлі і споруди різної форми, висоти та протяжності. Вирішення цього завдання вимагає системного підходу при виборі конструктивних рішень і технологій. Розібратися в такому потоці інформації пропозицій, вибрати оптимальні і ефективні рішення, що сприятимуть покращенню життєдіяльності людей в містах та населених пунктах, дозволить дана дисципліна. Інженерне проектування міських територій, будівель і споруд - це є дисципліна спеціалізації "Міське будівництво і господарство", яка вивчається на четвертому курсі. Вона охоплює ряд питань, які пов'язані з основами проектування та реконструкції окремих елементів і конструкцій (зокрема дерев'яних), так і будинків та споруд загалом. Також дана дисципліна розглядає деякі питання інженерного проектування міських територій. Таким чином, умовно окреслене коло питань, повинно вирішитися за допомогою оптимальних, ефективних конструктивних та технологічних рішень, сучасних будівельних конструкцій та матеріалів, використання сучасних програмних комплексів для їх проектування та конструювання. Builders have alway stried to erect buildings and structures durable, reliable and convenient foruse, and the surround in gareas green and blossoming. Therefore, atthepresentstage, one of the most important tasks of urban planning policy is the design, construction of city-planning objects in accordance with regulatory requirements, which all owsusto build and operatecity buildings and structures of differents hapes, height sandlengths. Solving this problem requires a system aticap proach when choosing constructives olution sand technologies. Tounders tand this flowof information proposals, to select optimal and effectives olutions that willim prove the lives of people in cities and towns, willal low this discipline. Engineering design of urban areas, building sand structures - thisis a discipline of specialization "Urban construction and economy", which is studied in the fourth year. It covers a number of is sues related to the designand reconstruction of individual elements and structures (inparticular, wooden), as well as buildings and structures in general. Also, this discipline examiness omeis sues of engineering design of urbanareas. Thus, a conditionally defined rangeofissues should besolved with the help of optimal, effective designand technologicals olutions, modern building constructions and materials, the use of moderns of tware systems for their design and construction.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-04-518,міські будівлі і споруди, територія, проектування, конструювання, елементи, конструкції, містобудівельний об'єкт., urban buildings and structures, territory, design, consistence, elements, constructions, town-planning object.
Шифр: 03-04-518
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Міського будівництва та господарства
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 18 Oct 2017 12:50
Last Modified: 18 Oct 2017 12:50
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7137

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year