Робоча програма навчальної дисципліни «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВ» спеціальність 263 Цивільна безпека спеціалізація Охорона праці (інтегровані). Program of the Discipline FIRE SAFETY PRODUCTION Specialty 263 Civil security specialization Labor protection (integrated)

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-14 Кусковець, С. Л. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВ» спеціальність 263 Цивільна безпека спеціалізація Охорона праці (інтегровані). Program of the Discipline FIRE SAFETY PRODUCTION Specialty 263 Civil security specialization Labor protection (integrated). [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-10-14 (1).pdf

Download(943kB) | Preview

Abstract

Дисципліна «Пожежна безпека виробництв» узагальнює та використо-вує практичний досвід та методи здійснення наглядових функцій за вико-нанням протипожежних вимог на суб’єктах господарювання різних форм власності. Навчальна дисципліна вивчає методи аналізу пожежної небезпеки і способи захисту типових технологічних процесів виробництв, порядок визначення категорії приміщень та будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою з використанням фундаментальних законів фізики, хімії, термодинаміки, механіки, а також нормативних документів. Дисципліна «Пожежна безпека виробництв» ґрунтується на дисциплінах „Технічна механіка рідин та газу”, „Електротехніка, електробезпека та запобігання аваріям в електроустановках”, „Основи пожежної безпеки”, „Теорія горіння та вибуху”, „Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів”, „Безпечна експлуатація будівель і споруд”, „Безпечна експлуатація інженерних систем ”, „Будівельні конструкції”, „Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці”. The course "Fire safety production" generalize and use experience and methods of oversight functions over the implementation of fire protection requirements for the subjects of the Lord ryuvannya different ownership. Academic discipline studying methods of fire risk and how to protect typical manufacturing processes, in-line definition of areas and buildings by explosion and fire hazard using fundamental laws of physics, chemistry, thermodynamics, mechanics and regulations. The course "Fire safety production " based on discipline "Technical Mechanics of liquids and gas," "Electrical engineering, electrical safety and accident prevention in electrical installations", "Fundamentals of Fire Safety", "Theory of combustion and explosion," "Control systems of hazardous and harmful factors" "Safe operation of buildings", "Safe operation of engineering systems", "constructions", "Organization of supervisory activities in the field of labor".

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-10-14, апарат, пожежна небезпека, пожежна безпека, горюче середовище, матеріальний баланс, технологічний процес, категорія за вибухопожежною і пожежною небезпекою, apparatus, fire danger, fire safety, combustible environment, material balance, process category for the explosion and fire hazard
Шифр: 03-10-14
Subjects: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека
Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 263 Цивільна безпека
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 23 Oct 2017 13:22
Last Modified: 23 Oct 2017 13:22
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7227

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year