МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень підприємств і оцінювання ризиків» студентами спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Частина 1. Господарські рішення в підприємницькій діяльності

Downloads

Downloads per month over past year

06-01-211 Костриченко, В. М. and Красовська, Ю. В. and Ковшун, Н. Е. and Левун, О. І. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень підприємств і оцінювання ризиків» студентами спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Частина 1. Господарські рішення в підприємницькій діяльності. [Методичне забезпечення]

[img]
Preview
Text
06-01-211.pdf

Download(2MB) | Preview

Abstract

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою покращення процесу купівлі-продажу. Навчальна дисципліна «Обґрунтування господарських рішень підприємств і оцінювання ризиків» має сформувати ряд загальних (універсальних, ключових) компетенцій, які повинен демонструвати бакалавр з економіки, а саме: системність мислення, здатність до вирішення проблем, спроможність приймати обґрунтовані рішення в умовах невизначеності та ризику. Навчальна дисципліна орієнтована на підвищення системності при підготовці фахівців та базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін циклів природничо-наукової, загальноекономічної та професійної підготовки. Дисципліна є однією із завершальних дисциплін бакалаврської підготовки та забезпечує комплекс фахових дисциплін підготовки магістра, курсове та дипломне проектування. Мета навчальної дисципліни – ознайомити студентів з технологією прийняття рішень, основами сучасної економічної ризикології та на основі набутої систематизованої інформації сформувати комплексну систему знань і практичних навичок щодо обґрунтування господарських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику. Предмет навчальної дисципліни – відносини та зв’язки елементів господарських рішень, що виникають в процесі проектування, освоєння, виготовлення та реалізації продукції на підприємстві, здійснення підприємництва відповідно до економічної моделі: ресурси – витрати – результати; наукові концепції та інструментарій ризикології, методологія обґрунтування та прийняття раціональних господарських рішень. Завдання навчальної дисципліни: - засвоєння основних принципів обґрунтування різних видів господарських рішень, методичних підходів щодо аналізу ризику та управління ним; - оволодіння навичками самостійно здійснювати обґрунтування господарських рішень, розрахунки їх ефективності та впливу на економічні результати діяльності підприємства, оцінювання ступеня ризикованості цих рішень. Студенти повинні вміти: - реалізовувати етапи системного алгоритму обґрунтування господарських рішень; - застосовувати сучасні наукові методи і моделі прийняття господарських рішень на основі системи показників їхнього економічного обґрунтування; - визначати шляхи покращення якості та підвищення ефективності господарських рішень; - обґрунтовувати господарські рішення в умовах багатокритеріальності, невизначеності та ризику; - аналізувати ефективність інвестиційних і фінансових рішень; - ідентифікувати, аналізувати та оцінювати ризик, використовуючи комп’ютерну техніку та програмно-математичні комплекси; - визначати напрями та методи регулювання господарських ризиків на підприємстві; - використовувати інструменти зменшення та оптимізації підприємницьких ризиків. Результатом вивчення дисципліни та вирішення практичних завдань щодо обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків є набір універсальних (ключових) та спеціальних (професійних) компетенцій, який включає в себе знання, вміння, навички, які має продемонструвати студент. В представленій розробці містяться методичні поради щодо розв’язування задач, що охоплюють теми змістового модуля «Господарські рішення в підприємницькій діяльності». Методичні поради для розв’язування певних типів задач можуть бути використані студентами при виконанні курсової роботи в процесі обґрунтування конкретного господарського рішення і оцінювання ступеня ризику його реалізації.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 06-01-211, господарська діяльність підприємства, господарські рішення
Шифр: 06-01-211
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Економіки підприємства
Depositing User: libr_1 Г. М. Рожанчук
Date Deposited: 30 Oct 2017 11:10
Last Modified: 30 Oct 2017 11:10
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7342

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year