Робоча програма з дисципліни «Друга іноземна мова» (польська) для студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». Program of the Discipline ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (польська)specialty 227 «Physical therapy, ergotherapy»

Downloads

Downloads per month over past year

06-09-18 Тимощук, Т. О. (2017) Робоча програма з дисципліни «Друга іноземна мова» (польська) для студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». Program of the Discipline ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (польська)specialty 227 «Physical therapy, ergotherapy». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-09-18 (2).pdf

Download(993kB) | Preview

Abstract

Iншомовна підготовка є невід’ємним складником формування професійної ком-петентності та важливою передумовою академічної та професійної мобільності студентів. Програма польської мови як другої іноземної розрахована на студентів, які раніше не вивчали мови. Програма передбачає комплексне навчання польської мови в усіх її аспектах в рамках компетентнісного підходу. Програма передбачає досягнення рівня А1 відповідно до дескрипторів, визначених у Загальноєвропейсь-ких рекомендаціях з мовної освіти. Мета навчання – формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетентності студентів в рамках комунікативного та компетентніс-но-орієнтованого підходу до навчання, формування інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності; забезпечення практичного володіння польською мо-вою як засобом усного і письмового спілкування. Курс польської мови носить міждисциплінарний характер та засобами предмет-но-мовного інтегрованого навчання (CLIL), використання сучасних технологій нав-чання міжкультурної комунікації, є одним із способів поєднання курсів гуманітар-ного циклу із дисциплінами фахової підготовки студентів. Foreign language training is considered to be an integral component of formation of professional competence and an important prerequisite for academic and professional mobility of the students. The program of Polish as the second foreign language is de-signed for the students who have not previously studied the language. The program pro-vides comprehensive training of the Polish language in all its aspects within the compe-tence-based approach. The program provides to reach level A1 according to the de-scriptors defined in the Common European Framework of Reference for Languages. Its purpose is the formation of communicative, linguistic, socio-cultural and profes-sional competence of students in terms of communication and competency-based ap-proach to learning, the formation of interactive skills with consistent improvement of each type of speech activity; the practical knowledge of the Polish language as a means of oral and written communication. It is a cross-disciplinary course that is characterized by applying the methodology of CLIL (Content and Language Integrated Learning), simulation of communicative tasks required by the target situation, and thus is one of the ways in bridging the gap between language and content specific instruction.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-09-18, друга іноземна мова, польська мова, фізична реабілітація, фізична терапія, ерготерапія, здоров’я людини, second foreign language, polish language, physical rehabilitation, physical therapy, ergotherapy, human health
Шифр: 06-09-18
Subjects: Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я
Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я > 227 Фізична реабілітація
Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я > 227 Фізична терапія, ерготерапія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Іноземних мов
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 30 Oct 2017 11:15
Last Modified: 30 Oct 2017 11:15
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7345

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year