Робоча програма "Технологія переробки та використання корисних копалин в народному господарстві" для студентів напряму підготовки 6.050301 "Гірництво". Work Program of the Discipline "TECHNOLOGIES OF PROCESSING AND USE OF MINERAL RESOURCES IN THE NATIONAL ECONOMY" training direction 6.050301 "Mining"

Downloads

Downloads per month over past year

02-06-17 Козяр, В. О. (2017) Робоча програма "Технологія переробки та використання корисних копалин в народному господарстві" для студентів напряму підготовки 6.050301 "Гірництво". Work Program of the Discipline "TECHNOLOGIES OF PROCESSING AND USE OF MINERAL RESOURCES IN THE NATIONAL ECONOMY" training direction 6.050301 "Mining". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
02-06-17 (1).pdf

Download(551kB) | Preview

Abstract

До процесів переробки відносяться процеси дроблення і подрібнення, при яких досягається розкриття мінералів в результаті руйнування зростків корисних мінералів з порожньою породою, з утворенням механічної суміші частинок і шматків різного мінерального складу, а також процеси грохочення і класифікації, що застосовуються для розділення за крупністю отриманих при дробленні і подрібненні механічних сумішей. Завдання даних процесів – доведення мінеральної сировини до крупності, необхідної для подальшого збагачення, а в деяких випадках, отримання кінцевого продукту заданого гранулометричного складу для безпосереднього використання в народному господарстві (сортування руд і вугілля). Вивчення дисципліни “Технологія переробки та використання корисних ко-палин в народному господарстві” дозволить студентам оволодіти навиками прийняття технічних рішень вибору раціонального обладнання та побудови економічно доцільної технологічної лінії, навчить користуватися довідковою і нормативною літературою з технології переробки корисних копалини, а також застосовувати комп’ютерні програми для розрахунків та графічного зображення обладнання та устаткування. The processes of processing include crushing and grinding, in which the disclosure of minerals as a result of the destruction of the growth of useful minerals with an empty rock, with the formation of a mechanical mixture of particles and pieces of various min-eral composition, as well as the processes of sifting and classification, which are used to divide by the size of the obtained crushing and crushing of mechanical mixtures. The task of these processes - to bring the mineral raw materials to the size needed for further enrichment, and in some cases, obtaining the final product of a given granulometric composition for direct use in the national economy (sorting of ore and coal). Study of the discipline "Technology of processing and use of minerals in the na-tional economy" will allow students to master the skills of making technical decisions on the choice of rational equipment and construction of an economically feasible tech-nological line, will teach the use of reference and normative literature on the technology of processing of minerals, as well as apply computer programs for calculations and graphic representation of equipment and equipment.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 02-06-17, корисні копалини, цінний компонент, дробарка, грохот, млин, класифікатор, циклон, технологічна лінія, minerals, valuable component, crusher, screen, mill, classifier, cyclone, technological line
Шифр: 02-06-17
Subjects: За напрямами > 05 - Інженерія > 0503 - Розробка корисних копалин
За напрямами > 05 - Інженерія > 0503 - Розробка корисних копалин > 6.050301 - Гірництво
Divisions: Навчально-науковий механічний інститут > Розробки родовищ та видобування корисних копалин
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 07 Dec 2017 10:30
Last Modified: 07 Dec 2017 10:30
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7712

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year