Робоча програма «Технологія опоряджувальних матеріалів» я для студентів за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізація «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Program of the Discipline "Technology of Decoration Materials" specialty 6.060101 "Construction" specialization " Technologies of building constructions, products and materials "

Downloads

Downloads per month over past year

03-09-09 Житковський, В. В. (2017) Робоча програма «Технологія опоряджувальних матеріалів» я для студентів за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізація «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Program of the Discipline "Technology of Decoration Materials" specialty 6.060101 "Construction" specialization " Technologies of building constructions, products and materials ". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-09-09 (2).pdf

Download(642kB) | Preview

Abstract

Промисловість будівельних матеріалів і матеріалів є матеріаль-ною базою будівництва. Вона повинна забезпечити будівництво ефективними матеріалами відповідно вимогам технічного прогре-су. В даній дисципліні розглядаються основні технології і власти-вості матеріалів для оздоблення будівель Дисципліна «Технологія опоряджувальних матеріалів» в навча-льному плані підготовки бакалаврів-будівельників, забезпечує дис-ципліни «Проектування підприємств будівельної індустрії» та інші, а також має самостійне значення для підготовки технологів вироб-ництва будівельних конструкцій, виробів та матеріалів. Повноцінне засвоєння дисципліни базується на міждисципліна-рних зв’язках з раніше вивченими дисциплінами: "Фізика", "Хімія", "Будівельне матеріалознаство", «Процеси і апарати». Industry of building materials and materials is the material base of construction. It should ensure the construction of efficient materials in accordance with the requirements of technical progress. In this disci-pline are considered the main technologies and properties of materials for the decoration of buildings Discipline "Technology of finishing materials" in the curriculum of preparation of bachelors-builders, provides disciplines "Designing en-terprises of the building industry" and others, and also has an independ-ent importance for the preparation of technologists for the production of building structures, products and materials. The full mastery of the dis-cipline is based on interdisciplinary connections with the previously studied disciplines: Physics, Chemistry, Construction materials.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-09-09, колір, фактура, декоративний бетон, штукату-рка, сухі будівельні суміші, деревина, полімери, фарби, Color, texture, decorative concrete, plaster, dry building mixtures, wood, polymers, paints.
Шифр: 03-09-09
Subjects: За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура
За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура > 6.060101 - Будівництво
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Технології будівельних виробів і матеріалознавства
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 12 Dec 2017 09:16
Last Modified: 12 Dec 2017 09:16
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7804

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year