Методичні вказівки до практичних занять і виконання самостійної роботи із дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання

Downloads

Downloads per month over past year

06-12-30 Клець, М. В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять і виконання самостійної роботи із дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

[img]
Preview
Text
06-12-30.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Навчальна дисципліна « Вступ до спеціальності » вивчається студентами 1 курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини» і призначена для ознайомлення Вас із майбутньою професією. У рамках даного курсу аналізується історія становлення дисципліни, об’єктивні складності формування її наукового апарату, взаємозв’язок з іншими дисциплінами, різноманітність форм прояву міжнародних економічних відносин, національний та наднаціональний механізми регулювання світогосподарських зв’язків, перспективи України на фоні глобалізаційних тенденцій. Роль і значення дисципліни полягають у тому, що це Ваше перше знайомство з класичними положеннями міжнародних економічних відносин, із привабливими і проблемними сторонами міжнародної економічної взаємодії, це розширення міжнародно-економічного світогляду, пробудження свідомого інтересу до міжнародних економічних відносин у всій їх різноманітності. Метою викладання навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності («Міжнародні економічні відносини»)" є формування у студентів системи спеціальних знань з проблем та перспектив розвитку міжнародних економічних відносин для спеціальної освіти та практичної діяльності за фахом. Основними завданнями вивчення дисципліни "Вступ до спеціальності(«Міжнародні економічні відносини»)" є вивчення сутності міжнародних економічних відносин, їх еволюції, чинників і рівнів розвитку; засвоєння категоріального апарату, що застосовується для аналізу процесів та явищ сучасного світового економічного розвитку; аналіз форм міжнародних економічних відносин, особливостей розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій; отримання знань про регулювання міжнародних економічних відносин та методологію міжнародних розрахунків; набуття умінь аналізувати стан і тенденції розвитку системи міжнародних економічних відносин, визначати проблеми й перспективи їх розвитку; окреслення сфер професійної діяльності економіста-міжнародника Згідно з вимогами освітньо-професійної програми Ви повинні знати: - основні форми міжнародних економічних відносин; - методи аналізу політико-правового, економічного, соціально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної співпраці; - механізми та інструменти зовнішньоекономічної політики держави; - основні характеристики міжнародної економічної інтеграції та глобалізації,; - особливості української зовнішньоекономічної політики; Після вивчення дисципліни Ви набудете наступних вмінь та навичок: - використовувати набуті теоретичні знання для самостійного аналізу світогосподарських процесів ; - визначати показники обсягів, динаміки, результативності та ефективності міжнародних тор¬говельних, інвестиційних, валютно-фінансових відносин на різних рівнях господарювання; - вільно оперувати відповідним категоріальним апаратом; - використовувати емпіричний та статистичний аналіз стану міжнародного середовища для обґрунтування зовнішньоекономічної політики; - застосовувати міжнародні та національні правові норми щодо регулювання міжнародної співпраці Представлені методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи містять детальний опис питань кожної теми семінарського заняття, перелік видів та форм аудиторної та позааудиторної роботи студента, основні та додаткові літературні джерела, інтернет-ресурси. Велика увага приділяється використанню методів дискутування і аналізу, правильному вживанню термінів, вмінню публічно виступати на різноманітних заходах – всім тим навичкам, які необхідні економісту-міжнароднику в подальшій роботі.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 06-12-30, вступ до спеціальності
Шифр: 06-12-30
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини
Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини > 292 Міжнародні економічні відносини
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Міжнародних економічних відносин
Depositing User: libr_1 Г. М. Рожанчук
Date Deposited: 08 Feb 2018 11:34
Last Modified: 08 Feb 2018 11:34
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8401

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year