РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПОДАТКОВА СИСТЕМА" для студентів які навчаються за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the Discipline "THE TAX SYSTEM"

Downloads

Downloads per month over past year

06-03-41 Акімова, Л. М. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПОДАТКОВА СИСТЕМА" для студентів які навчаються за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the Discipline "THE TAX SYSTEM". [Робочі програми]

[img] Text
РП06-03-41 Под система (1).pdf

Download(742kB)

Abstract

Податкова система держави, яка забезпечує наповнення доходної частини бюджетів всіх рівнів та визначає податкове навантаження на підприємства, повинна оптимально враховувати інтереси обох сторін, з тим, щоб стимулювати інвестиційно-інноваційний розвиток держави, забезпечувати соціальні виплати та не пригнічувати ініціативу підприємств. Тому майбутні працівники фіскальної служби та суб’єктів господарювання – платників податків, повинні мати глибокі знання, щодо систем оподаткування, видів податків, порядку їх нарахування та сплати, причин та форми ухилення від сплати податків, можливих напрямів удосконалення податкової системи. Навчальний матеріал дисципліни «Податкова система» викладається в одинадцяти темах, які об’єднанні у двох змістових модулях. Тематика першого та другого змістового модуля розкриває сутність податкової система та основні види загальнодержавних та місцевих податків; структуру Державної фіскальної служби України, функції, податкову та контрольну роботу ДФС. Вивчення програми курсу «Податкова система» сприятиме прагненню у студентів до отримання і збагачення знань, навичок самостійної роботи із законодавчим матеріалом. The tax system of the state, which ensures the filling of the revenue part of the budgets of all levels and determines the tax burden on enterprises, should take into account the interests of both parties in order to stimulate the investment and innovation development of the state, provide social benefits and not suppress the enterprise initiative. Therefore, future employees of the fiscal service and business entities - taxpayers must have a thorough knowledge of tax systems, types of taxes, the order of their accrual and payment, the reasons and form of tax evasion, and possible ways of improving the tax system. The educational material of the discipline "Tax system" is presented in eleven themes, which are united in two content modules. The topics of the first and second content modules reveal the essence of the tax system and the main types of national and local taxes; structure of the State fiscal service of Ukraine, functions, tax and control work of DFS. Studying the course program "Tax System" will promote the desire of students to receive and enrich the knowledge, skills of independent work with legislative material

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-03-41, податки, податкова система, податкова політика, податкова звітність, загальнодержавні податки, місцеві податки, taxes, tax system, tax policy, tax reporting, national taxes, local taxes
Шифр: 06-03-41
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 72 Фінанси, банківська справа та страхування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Фінансів та економіки природокористування
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 28 Feb 2018 13:55
Last Modified: 18 Feb 2021 14:12
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8626

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year