РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» для студентів денної і заочної форм, спеціальності 081 «Право». Program of the Discipline «THEORY OF STATE AND LAW»

Downloads

Downloads per month over past year

07-02-13 Міщук, І. В. and Пасічнюк, В. Б. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» для студентів денної і заочної форм, спеціальності 081 «Право». Program of the Discipline «THEORY OF STATE AND LAW». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-02-13.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Теорія держави і права є фундаментальною дисципліною, саме за допомогою цієї дисципліни формуються перші уявлення про державу, право, закон та юриспруденцію в цілому. Теорія держави і права – це загальнотеоретична юридична наука, що досліджує головні закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права, основні теоретико-правові поняття, категорії і теоретичні конструкції юриспруденції, здійснює методологічне забезпечення юриспруденції, пояснює взаємозв'язок з іншими науками. Теорія держави і права складається з теорії держави, теорії права та конкретно-наукових теорій (теорія правових норм, теорія правовідносин, теорія механізму правового регулювання і т.д.). Курс “Теорія держави і права” є основою підготовки юристів, має на меті допомогти набути основи фундаментальних знань, що стануть підґрунтям як у вивченні галузевих і прикладних юридичних дисциплін, так і у правильному розумінні принципів чинного законодавства та державно-правової практики. The theory of state and law is a fundamental discipline, it is with the help of this discipline formed the first ideas about the state and law and jurisprudence as a whole. The theory of state and law is a general theoretical legal science that studies the main laws of the origin, development and functioning of the state and law, develops the methodology, the main scientific concepts, categories and theoretical constructions of jurisprudence, carries out the methodological support of jurisprudence, its interrelation with other sciences. The theory of state and law consists of the theory of the state, the theory of law and specific scientific theories (the theory of legal norms, the theory of legal relations, the theory of the mechanism of legal regulation, etc.). The course "Theory of State and Law" is the foundation of lawyers training, aims to help acquire the foundations of fundamental knowledge, which will be the basis for studying sectoral and applied law disciplines, as well as in the correct understanding of the principles of current legislation and public practice.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-02-13, держава, право, кримінальне право, цивільне право, конституційне право, трудове право, громадянське суспільство, відповідальність, правова держава, механізм держави, апарат держави, state, law, criminal law, constitutional law, labor law, civil society, responsibility, law state, mechanism of the state
Шифр: 07-02-13
Subjects: Шифр галузі знань > 8 Право
Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Спеціальних юридичних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 22 Mar 2018 11:23
Last Modified: 22 Mar 2018 14:56
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8941

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year