РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПРАВОЗНАВСТВО". Program of the Discipline "SCIENCE OF LAW"

Downloads

Downloads per month over past year

07-02-15 Олексін, Ю.П. and Подвірна, О.В. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПРАВОЗНАВСТВО". Program of the Discipline "SCIENCE OF LAW". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-02-15.pdf

Download(812kB) | Preview

Abstract

Навчальна дисципліна "Правознавство" спрямована сформувати правовий світогляд майбутніх фахівців, виробити систему правових уявлень, переконань та навичок правомірної поведінки, збагатити теоретичні уявлення про поняття та категорії, які використовує правова наука; має на меті не тільки дати необхідні знання, а й навчити правильно використовувати правові норми при виконанні відповідних ролей у суспільстві - як у наступній професійній діяльності, так і в особистому житті. Адже сьогодні однією з найважливіших проблем у правовій галузі є низький рівень або навіть відсутність правової культури, що призводить до значних негативних наслідків у нашому суспільстві. Саме тому, особливо в сучасних умовах, вивчення і засвоєння студентами зазначеного предмету набуває особливе значення, сприяє опануванню загально цивілізаційних цінностей, формуванню необхідного рівня правової та політичної культури, виробленню навичок електоральної поведінки, оволодінню механізмами свідомої реалізації себе у правовому та політичному житті. The educational discipline "Law" aims at forming the legal outlook of future specialists, developing a system of legal representations, beliefs and skills of lawful conduct, enriching the theoretical concepts of the concept and categories that use legal science; is intended not only to give the necessary knowledge, but to learn to use the law correctly when performing the corresponding roles in society - both in the next professional activity and in personal life. Today, one of the most important problems in the legal field is the low level or even lack of a legal culture, which leads to significant negative consequences in our society. That is why, especially in modern conditions, the study and mastering of the subject by the students acquires special significance, contributes to the mastery of the general civilization values, the formation of the necessary level of legal and political culture, the development of electoral behavior skills, the mastery of mechanisms for conscious realization of oneself in legal and political life.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-02-15, право, держава, політика, виконавча влада, президент, Верховна Рада України, громадянин, правовий захист, представник, law, state, politics, executive power, president, parliament, citizen, legal protection, representative
Шифр: 07-02-15
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Конституційного права та галузевих дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 22 Mar 2018 11:31
Last Modified: 22 Mar 2018 12:03
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8957

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year