Формування комплексної економіко-організаційної моделі підприємств з розробки інформаційних технологій

Downloads

Downloads per month over past year

Лецер, Ю. О. and Letser, Iu. O. (2018) Формування комплексної економіко-організаційної моделі підприємств з розробки інформаційних технологій. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

[img]
Preview
Text
Автореферат Лецер.pdf.zax.pdf

Download(2MB) | Preview

Abstract

Лецер Ю.О. Формування комплексної економіко-організаційної моделі підприємств з розробки інформаційних технологій. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, 2018. В дисертаційній роботі розглянуто теоретико-методичні основи та розроблено науково-практичні рекомендації щодо формування комплексної економіко-організаційної моделі підприємств з розробки інформаційних технологій. Досліджено сутність поняття «інформаційні технології» та визначено їх особливості як продукції ІТ-підприємств. Узагальнено підходи до управління ІТ-підприємствами на різних етапах життєвого циклу підприємств. Визначено концептуальні засади формування комплексної економіко-організаційної моделі ІТ-підприємств. Проаналізовано стан підприємництва в сфері ІТ в Україні. Проведено кластерний аналіз подібності ІТ-підприємств. Представлено комплексну економіко-організаційну модель підприємств з розробки інформаційних технологій, що відображає вплив обраної бізнес-моделі на досягнення стратегічних цілей за наявних можливостей. Встановлено умови переходу від однієї бізнес-моделі до іншої та розроблено принципи побудови нових бізнес-моделей. Доведено, що дана модель дозволяє оцінювати управлінські рішення в умовах обмеженості інформації на малих ІТ-підприємствах.

Title in English

Building a complex economic-organizational model of information technologies development enterprises

English abstract

Letser Iu.O. Building a complex economic-organizational model of information technologies development enterprises. – Manuscript. The thesis for the scientific degree of the Candidate of Economic sciences, specialty 08.00.04 – Economics and Enterprises Management (by economic activities). – National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, 2018. The thesis deals with theoretical and methodical basis and provides scientific and practical recommendations for building a complex economic-organizational model of an information technologies development enterprise. The work investigates the essence of the “information technologies” and determines their features as products of IT enterprises. The approaches to management of IT enterprises at different stages of their life cycle are summarized. The conceptual principles of building a complex economic-organizational model of IT enterprises are defined. The state of entrepreneurship in the Ukrainian IT sphere are described. A cluster analysis of the similarity of IT enterprises was conducted. The complex economic-organizational model of information technologies development enterprises is presented, which reflects the influence of a chosen business model on the achievement of strategic goals with available opportunities. The conditions for switching from one business model to another have been established, and the principles of building new business models have been developed. It is proved that proposed model allows taking managerial decisions at small IT enterprises in the conditions of limited information available.

Item Type: Автореферати, дисертації
Uncontrolled Keywords: інформаційні технології, бізнес-модель, когнітивна карта, збалансована система показників, когнітивне моделювання, ІТ-підприємства, підприємства з розробки інформаційних технологій, економіко-організаційна модель, information technology, business model, cognitive map, balanced scorecard, cognitive modelling, IT enterprises, enterprises for the information technologies development, economic-organizational model
Авторський знак: Л 53
Бібліографічний опис: Лецер Ю. О. Формування комплексної економіко-організаційної моделі підприємств з розробки інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.00.04 / Лецер Юрій Олександрович. - Захист 02.03.18. - Рівне : НУВГП, 2018. - Рівне. - 23 с.
Subjects: Автореферат
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 26 Mar 2018 11:44
Last Modified: 22 Oct 2018 11:12
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8990

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year