Робоча програма з Облікової політики для студентів, які на-вчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», Program of the Discipline Accounting policy

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-69 Зубілевич, С. Я. (2018) Робоча програма з Облікової політики для студентів, які на-вчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», Program of the Discipline Accounting policy. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-02-69.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Історія розвитку бухгалтерського обліку дозволила накопи-чити багато варіантів його здійснення. Однак тільки певне поєд-нання цих варіантів дозволяє досягнути достовірного подання інформації про суб’єкт звітування, що надає користувачам такої інформації прийняти обґрунтовані рішення. Сучасні національні та міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності потре-бують застосування професійного судження керівництва суб’єкта звітування щодо обґрунтованого вибору облікової полі-тики - конкретних принципів, основ оцінювання та практики для складання та подання фінансової звітності. Викладання навчальної дисципліни «Облікова політика» за-безпечить такі результати навчання: розуміти організаційно-економічний механізм управління пі-дприємством, установою, організацією та обґрунтовувати рі-шення з використанням обліково-аналітичної інформації; володіти методичним інструментарієм обліку господарської діяльності підприємств; застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології обліку. Long history of accounting development allowed to accumulate a lot of options for it implementation. However, only a certain combi-nation of options provides a reliable presentation of the financial statements of reporting entity which is relevant for users. Modern national and international accounting and financial reporting stand-ards require from the reporting entity management the professional judgment to make choices concerning specific principles, valuation bases and practices of compiling and presenting of financial state-ments, which are called accounting policy. The following learning outcomes will be provided by teaching of the discipline “Accounting policy”: understanding the organizational and economic mechanism of management of an enterprise, organization and using accounting and analytical information for decisions making; application a methodical tool for accounting of economic activity of enterprises; using specialized information systems and computer accounting technologies.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-69, облікова політика, облікова оцінка, послідовність облікових політик, зміна облікової політики, зміна в обліковій оцінці, ретроспективне застосування, неможливий, перспективне застосування, наказ (положення) про облікову політику, accounting policy, consistency of accounting policies, changes in accounting policies, changes in accounting estimates, retrospective application, impracticable, prospective application, order (statement) on accounting policy.
Шифр: 06-02-69
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 26 Mar 2018 08:15
Last Modified: 13 Apr 2018 11:16
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8992

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year