Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська) (рівень володіння мовою – B2) для студентів всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Elective Discipline "FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) (LEVEL B2)" specialty all Specialties of NUWEE

Downloads

Downloads per month over past year

06-09-31 Крутько, Т. В. and Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська) (рівень володіння мовою – B2) для студентів всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Elective Discipline "FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) (LEVEL B2)" specialty all Specialties of NUWEE. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-09-31 (1).pdf

Download(615kB) | Preview

Abstract

Iншомовна підготовка є невід’ємним складником формування професійної компетентності та важливою передумовою академічної та професійної мобільності студентів. Програма англійської мови рівня В2 розрахована на студентів, які раніше вивчали мову та досягли рівня не нижче B1 відповідно до дескрипторів, визначених у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти. Програма передбачає комплексне навчання англійської мови в усіх її аспектах в рамках компетентнісного підходу. Мета навчання – формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетентності студентів в рамках комунікативного та компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання, формування інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності; забезпечення практичного володіння англійською мовою як засобом усного і письмового спілкування. Курс «Англійська мова (рівень В2)» носить міждисциплінарний характер, використовує сучасні технології навчання міжкультурної комунікації, є одним із способів вдосконалення іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Foreign language training is considered to be an integral component of formation of professional competence and an important prerequisite for academic and professional mobility of the students. The program of English of B2 level is designed for the students who have previously studied the language and have reached level B1 according to the descriptors defined in the Common European Framework of Reference for Languages. The program provides comprehensive training of the English language in all its aspects within the competence-based approach. Its purpose is the formation of communicative, linguistic, socio-cultural and professional competence of students in terms of communication and competency-based approach to learning, the formation of interactive skills with consistent improvement of each type of speech activity; the practical knowledge of the English language as a means of oral and written communication. The course is characterized by applying the methodology of CLIL (Content and Language Integrated Learning), simulation of communicative tasks required by the target situation, and thus is one of the ways in bridging the gap between language and content specific instruction.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-09-31, aнглійська мова, рівень В2, люди, спорт, клімат, відпочинок, подорожі, категорія часу, модальні дієслова, умовний спосіб, English, level В2, people, sports, entertainment, travelling, climate, category of tense, modal verbs, conditionals
Шифр: 06-09-31
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Іноземних мов
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 28 Mar 2018 12:22
Last Modified: 28 Mar 2018 12:22
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9100

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year