Робоча програма навчальної дисципліни “ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” для студентів, які навчаються за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. Program of the Discipline “TAX MANAGEMENT“ Specialty 072 «Finance, banking and insurance»

Downloads

Downloads per month over past year

06-03-44 Акімова, Л. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни “ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” для студентів, які навчаються за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. Program of the Discipline “TAX MANAGEMENT“ Specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

[img] Text
РП 06-03-44 Под мен.pdf

Download(383kB)

Abstract

На даний час економічні умови, в яких функціонують вітчизняні підприємства, характеризуються високим рівнем невизначеності та динамічності чинників зовнішнього середовища. У таких умовах важливості набуває вміння керівників не лише бізнесу, а і державних органів, адаптуватися до змін зовнішнього середовища та приймати науково обґрунтовані, оптимальні рішення з метою ведення ефективної фінансової політики. Саме в сучасних умовах особливе значення набуває податковий менеджмент, який забезпечує стійке надходження платежів до бюджету та дотримання фізичними і юридичними особами податкового законодавства. Володіючи формами і методами податкового менеджменту фахівці підприємств і підприємці зможуть визначити оптимальний рівень оподаткування без шкоди для бізнесу. Можливість досягнення цього обумовлюється ґрунтовною фаховою підготовкою майбутніх фахівців фінансистів та керівників як підприємств незалежно від організаційно-правової форми господарювання, так і працівників контролюючих органів, органів державного управління. Навчальна дисципліна „Податковий менеджмент” враховує всі аспекти сучасної практики в оподаткуванні. Основою для здобуття студентами знань та практичних навичок з дисципліни „Податковий менеджмент” є ґрунтовне опрацювання ними лекційного та практичного матеріалу. At present, the economic conditions in which domestic enterprises operate are characterized by a high level of uncertainty and dynamism of the factors of the environment. In such conditions, the ability of managers not only of business, but also of state authorities, to adapt to changes in the environment and to make scientifically sound, optimal decisions for the purpose of conducting an effective financial policy becomes important. It is in today's conditions that tax management is of particular importance, which ensures a steady flow of payments into the budget and the compliance of tax and natural persons by natural and legal persons. Owning forms and methods of tax management specialists of enterprises and entrepreneurs will be able to determine the optimal level of taxation without harming business. The possibility of achieving this is conditioned by sound professional training of future specialists of financiers and managers of enterprises irrespective of the organizational and legal form of management, as well as employees of the controlling bodies, bodies of state administration. The discipline "Tax Management" takes into account all aspects of modern taxation practice. The basis for obtaining students knowledge and practical skills in the discipline "Tax Management" is a thorough study of their lecture and practical material.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-03-44, менеджмент, податковий менеджмент, платники податків, податкові зобов’язання, податкова застава, management, tax management, taxpayers, tax liabilities, tax collateral
Шифр: 06-03-44
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 72 Фінанси, банківська справа та страхування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Фінансів та економіки природокористування
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 28 Mar 2018 12:33
Last Modified: 09 Sep 2020 08:30
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9116

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year