Робоча програма навчальної дисципліни «Мобільні навантажувально-розвантажувальні машини» для студентів за всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline «Mobile loading and unloading machines» for students of all NUWM specialties

Downloads

Downloads per month over past year

02-01-16 Голотюк, М. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Мобільні навантажувально-розвантажувальні машини» для студентів за всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline «Mobile loading and unloading machines» for students of all NUWM specialties. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
02-01-16_бакалавр_мобільні навантажувально-розвантажувальні машини.pdf

Download(810kB) | Preview

Abstract

Дисципліна «Мобільні навантажувально-розвантажувальні машини» є невід’ємним складником формування професійної компетентності студентів. Курс «Мобільні навантажувально-розвантажувальні машини» носить міждисциплінарний характер та є основою для поєднання курсів гуманітарного циклу із дисциплінами фахової підготовки студентів. Мобільні навантажувально-розвантажувальні машини» відносно самостійна дисципліна, яка дає загальне уявлення про розвиток техніки. Даний курс покликаний сприяти формуванню у студентів технічних спеціальностей загальної картини розвитку інженерної справи як цілісного процесу, який відбувається закономірно і проходить в органічному взаємозв’язку і взаємодії з історією суспільства. Курс «Мобільні навантажувально-розвантажувальні машини» дозволить отримати знання в обсязі, достатньому для самостійного вирішення конструкторських та виробничо-технологічних завдань в галузі конструювання, проектування та сервісного обслуговування мобільних навантажувально-розвантажувальних машин. Отримані вміння дозволяють використовувати інженерні методики, аналітичні та числові методи розрахунку для аналізу відомих та розробки нових механізмів, вузлів та комплексів обладнання мобільних навантажувально-розвантажувальних машин. The discipline "Mobile loading and unloading machines" is an integral part of the formation of students' professional competence. The course "Mobile loading and unloading machines" has an interdisciplinary character and is the basis for combining the courses of the humanitarian cycle with the disciplines of students' professional training. Mobile loading and unloading machines "is a relatively independent discipline, which gives a general idea of the development of technology. This course is designed to facilitate the formation of technical subjects of the general picture of the development of engineering business as a holistic process, which occurs naturally and takes place in the organic relationship and interaction with the history of society. The course "Mobile loading and unloading machines" will allow obtaining knowledge sufficient to independently solve design and production-technological problems in the field of designing, designing and servicing of mobile loading and unloading machines. The obtained skills allow using engineering methods, analytical and numerical methods of calculation for the analysis of known and development of new mechanisms, units and complexes of equipment for mobile loading and unloading machines.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 02-01-16, навантажувально-розвантажувальні машини, навантажувач, вантаж, техніка, технічна система, loading and unloading machines, loader, cargo, machinery, technical system
Шифр: 02-01-16
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий механічний інститут > Будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 30 Mar 2018 09:02
Last Modified: 30 Mar 2018 09:02
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9146

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year